Çin’de halkın yaşamının iyileştirilmesi için yeni yol haritası

2023-03-06 21:01:05

Çin Ulusal Halk Meclisi 1. Toplantısı’na katılan heyetler bugün Hükümet Çalışma Raporu, 2022 Yılı Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planının Uygulanmasına İlişkin Raporu ve 2023 Yılı Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Taslak Planı, 2022 Yılı Merkezi ve Yerel Bütçelerin Uygulanmasına İlişkin Raporu ile 2023 Yılı Merkezi ve Yerel Bütçeleri Taslak Planı’nı inceledi.

Söz konusu raporlar ve planlarda halkın yaşamının iyileşmesi için yeni yol haritası çizildi.

Hükümet Çalışma Raporu’nda 2023’de Çin’in kentsel bölgelerinde 12 milyon kişinin istihdam edilmesi, gençlerin, özellikle üniversite mezunlarının istihdamının artırılmasının ön plana alınması öne sürüldü. Bütçe raporunda istihdam hedefinin gerçekleştirilmesi için 66.8 milyar yuanlık destek sağlanması öngörüldü.

Hükümet Çalışma Raporu’nda 2023 yılında Çin’de kişi başına düşen gelirdeki artışın temel olarak ekonomik büyüme ile senkronize edilmesi, çoklu kanallarla kentsel ve kırsal bölgelerde yaşayanların gelirinin artırılması, toplu tüketimin istikrara ve yaşam hizmetlerindeki harcamaların salgın öncesi seviyesine kavuşturulması ile orta gelir grubunun genişletilmesi savunuldu.

Planlama raporunda 2023’te Çin’de kırsal ve daha az gelişmiş bölgelerde tıbbi kaynakların artırılacağı belirlendi. Bütçe raporunda temel sağlık sigortası için kişi başına düşen mali desteğin 30 yuan artırılarak 640 yuana yükseltileceği  kaydedildi.

Hükümet Çalışma Raporu’nda 2023’te COVID-19 salgınıyla mücadelede yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıklardan muzdarip gruplar için önleyici tedbirlerin ve tıbbi tedavilerin sağlanması, aşıların yinelenmesi ve yeni ilaçların geliştirilmesi gerektiği bildirildi.

Bütçe raporunda 2023’te Çin’de zorunlu eğitim için finansmanın artırılması, okul öncesi eğitime 25 milyar yuanlık fon, liselerin koşullarının iyileştirilmesine 10 milyar yuanlık destek, yerel üniversitelerin reform ve gelişimine 40.4 milyar yuanlık fon sağlanması önerildi.

Hükümet Çalışma Raporu’nda 2023’te Çin’de yaşlılara sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve doğurganlığı destekleyici sistemlerin iyileştirilmesi vurgulandı.

Hükümet Çalışma Raporu’nda 2023’te Çin’de konut sağlama sisteminin güçlendirilmesi, gerekli ve artan konut ihtiyaçlarının desteklenmesi ve şehirlerde yeni yerleştirilen sakinlerin, gençlerin konut sorunun çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Hükümet Çalışma Raporu’nda 2023’te Çin’de ekosistemlerin korunması ve restorasyonuyla ilgili önemli projelerin uygulanmasına devam edilmesi, yeni enerji sisteminin inşasının hızlandırılması, hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü için 33 milyar yuanlık fonun, su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü için 25.7 milyar yuanlık fonun, ekolojik koruma ve restorasyon için 17.2 milyar yuanlık fonun tahsis edildiği belirtildi.

Hükümet Çalışma Raporu’nda 2023’te Çin’de yoksullukla mücadelenin kazanımlarının sağlamlaştırılması, kırsal arazi sözleşmelerinin süresinin 30 yıl uzatılması ve kırsal kesimin yeniden canlandırılması için 175 milyar yuanlık sübvansiyonun ayarlanacağı açıklandı.