Çin tarzı modernizasyon küresel fırsatlar sunuyor

2023-03-06 11:21:53

Bu yılki 14. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 1. Toplantısı ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) 14. Ulusal Komitesi 1. Toplantısı, ÇKP 20. Ulusal Kongresi’nden sonra düzenlenen ilk İki Toplantı konumundadır. İki Toplantı sırasında Çin tarzı modernizasyonun nasıl ilerletileceği konusu büyük ilgi çekiyor.

5 Mart’ta en yüksek yasama organı konumundaki ÇUHM’nin onayına sunulan 2023 Hükümet Çalışma Raporu’nda istikrarlı bir şekilde ilerlemeye bağlı kalınması, ekonominin toparlanmasının hızlandırılması, kalitede etkili iyileştirme ve nicelikte makul büyümenin sağlanmasına vurgu yapıldı.

Çin ekonomisinin büyüme hedefinin belirlendiği bu rapor, küresel ekonomi üzerinde aşağı yönlü baskıların arttığı bir dünyaya ender bir özgüven kazandırdı.

Yüksek nitelikli gelişmenin gerçekleştirilmesi, Çin tarzı modernizasyounun temel gereksinimlerinden biridir.

Raporda son beş yılda Çin’in GSYİH’sinin 121 trilyon yuana ulaştığı, yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5,2’yi bulduğu belirtildi. Ayrıca 2022 yılında karmaşık ve değişken bir ortamda Çin ekonomisinde yüzde 3’lük büyüme gerçekleştirilmesinin hiç kolay olmadığı, ekonominin güçlü bir direnç ve dev potansiyel gösterdiğinin altı çizildi.

Yeni yıl Çin ekonomisinin büyüme hedefinin yüzde 5 civarında belirlenmesi, ekonominin karşılaştığı iç ve dış şartlar göz önüne alınarak yapılan bir tahmindir, aynı zamanda modernleşme sürecinin adım adım ilerletilmesi gereksinimine uyum sağlayarak beklentinin istikrarlı tutulması ve özgüvenin güçlendirilmesine yararlıdır.

Uluslararası Para Fonu (IMF), en son tahmininde, 2023'teki küresel ekonomik büyümenin 2022'ye göre 0,5 puan daha düşerek yüzde 2,9 olarak belirlendiğini açıkladı. Böyle bir arka planda, Çin ekonomisinin büyüme hedefinin yüzde 5 civarında belirlenmesi makuldur ve temel olarak piyasa beklentileri ile uyumludur.

Küresel bir perspektiften bakıldığında, Çin ekonomisine olan güven artıyor. Son dönemde birçok uluslararası kuruluş, Çin'in 2023 ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini yükseltti.

Çin'in bu yılki ekonomik gelişmelerine ilişkin başlıca görevler arasında, iç talebin artırılmasına odaklanma, modern bir endüstriyel sistemin inşasına hız verilmesi, yabancı sermayeyi çekmek ve kullanmak için daha fazla çaba gösterilmesi ve büyük ekonomik ve finansal risklerin etkili bir şekilde önlenmesi ve giderilmesi gibi konular yer alıyor.

Tüm bu girişimler, sadece Çin tarzı modernizasyonun sağlam bir şekilde  ilerletilmesine yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda dünyaya daha fazla fırsat getiriyor.

Örneğin, Hükümet Çalışma Raporu’nda iç talebin artırılmasına odaklanma ve tüketimin toparlanmasına ve genişletilmesine öncelik verilmesine vurgu yapıldı. "Kentsel ve kırsal kesimde yaşayanların gelirlerinin çeşitli kanallarla artırılması", "emtia tüketiminin istikrarının korunarak yaşam hizmeti tüketiminin toparlanmasının teşvik edilmesi" gibi bir dizi politika desteğiyle, Çin pazarının "dünyaca ortak paylaşılan bir pazar” rölünü daha mükemmel bir şekilde oynaması bekleniyor.

Dışa açılmanın daha da artırılması mesajı verilen rapor, yabancı seramyenin Çin pazarındaki faaliyetleri için de güven kazandırdı. Raporda ortaya koyulan “Modern hizmet sektörünün dışa açılmasının artırılması”, “yabancı sermayeli işletmelerin yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi olması” ve “kurumsal olarak dışa açılmanın hızlandırılması” gibi bir dizi düzenleme, yabancı semayeli işletmelerin Çin’deki faaliyetlerine daha geniş ve güvenli bir gelişme alanı sunacak.

 Modern bir sosyalist ülkenin kapsamlı bir şekilde inşa edilmesine elverişli bir başlangıç yaratma, bu yıl Çin’in ekonomik ve toplumsal gelişmesinin başlıca gereksinimidir. Çin ekonomisinin uzun vadeli iyileşme eğilimi değişmedi. Çin halkı, azim göstererek geleceği kazanmak ve tüm dünyayla ortak kazanç gerçekleştirmek için gerekli özgüvene sahiptir.