Çin Başbakanı Li Keqiang, Hükümet Çalışma Raporu'nu sundu

2023-03-05 09:48:55

14. Ulusal Halk Meclisi 1. Toplantısı, bugün Beijing’de başladı.

Çin Başbakanı Li Keqiang, toplantının açılışında Hükümet Çalışma Raporu’nu sundu.

2022’de Çin'in kalkınmasında yeni başarılar kazanıldı

Li Keqiang, 2022’de Çin ekonomisinin istikrarlı büyüme gerçekleştirdiğini, kalkınmanın niteliğinin yükseldiğini, toplumsal istikrarın korunduğunu ve Çin’in kalkınmasında kolay olmayan yeni başarılar kazanıldığını belirtti.

Geçen yıl Çin’in ekonomik büyümesinin COVID-19’un yanı sıra, iç ve dış kaynaklı beklenmedik çok sayıda unsurun getirdiği baskılarla karşılaştığını hatırlatan Li Keqiang, ÇKP Merkez Komitesi’nin liderliğinde salgın kontrol altına alınırken ekonomik ve toplumsal gelişmelerin ilerletildiğini, salgın önleme tedbirlerinin iyileştirildiğini kaydetti.

Başbakan Li Keqiang, ekonominin karşılaştığı gerileme baskıları karşısında, Çin’in arz yönlü yapısal reformu kararlılıkla ilerlettiğini, ekonomik istikrarı sağlayan politika ve önlemlere başvurduğunu ve ekonominin istikrarlı şekilde toparlanmasını sağladığını vurguladı.

Li Keqiang, geçen yıl Çin ekonomisinin yüzde 3 büyüdüğünü, ülkede işsizlik oranının yüzde 5,5’e indiğini ve TÜFE’nin yüzde 2 olarak kayda geçtiğini hatırlattı. Başbakan Li, karmaşık ve değişken bir ortamda Çin ekonomisi için belirlenen yıllık kalkınma hedeflerine temel olarak ulaşılırken, ekonominin güçlü bir direnç gösterdiğinin altını çizdi.

Çin ekonomisi son 5 yılda ortalama yüzde 5,2 büyüdü

Li Keqiang, Hükümet Çalışma Raporu’nda Çin’in geride kalan yıllarda elde ettiği ekonomik ve toplumsal gelişmelere dair bilgiler de verdi.

Çin’in GSYİH’sinin 121 trilyon yuana ulaştığını hatırlatan Li, son beş yılda yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 5,2’yi bulduğunu belirtti.

Li, "Geride kalan on yılda Çin’in GSYİH’si yaklaşık 70 trilyon yuan arttı, yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 6,2’ye çıktı. Çin'in ekonomik gücü önemli ölçüde yükseldi." dedi.

Raporda, son 5 yılda Çin’de reform ve dışa açılma uygulamaları sürdürülürken, Kuşak ve Yol’un ortaklaşa inşasının ilerletildiği ve Çin’in dış ticaret hacminin 40 trilyon yuanı aştığı ifade edildi.

Çin’in çektiği yabancı sermaye ve yaptığı dış yatırımlar bakımından dünyada ilk sıralarda bulunmayı sürdürdüğüne dikkat çekilen raporda, yoksullukla mücadele, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve ekolojik çevrenin iyileştirilmesi gibi alanlarda da verimli sonuçlar elde edildiği kaydedildi.

2023 için büyüme hedefi yüzde 5 civarında

Çin Başbakanı Li Keqiang, bu yıl Çin ekonomisinin büyüme hedefinin yüzde 5 civarında olarak belirlendiğini açıkladı.

Raporda, 2023’te kent ve kasabalarda 12 milyon yeni istihdam sağlanması, kent ve kasabalardaki kayıtlı işsizlik oranının yüzde 5,5’e düşürülmesi hedefi de ortaya koyuldu.

Li, ayrıca 2023 yılında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3 seviyesinde korunması, halkın gelir artışının ekonomik büyümeyle aynı seviyede kalması için çalışılacağını belirtti.

Dış ticarette istikrar korunurken ve dış ticaretin niteliği yükseltilirken, ödemeler dengesinin de korunacağını söyleyen Başbakan Li, tahıl üretiminin 650 milyon tonun üzerinde tutulacağını ve ekolojik çevrenin iyileştirileceğini ifade etti.

"Özel teşebbüslerin mülkiyet hakları ile girişimcilerin hak ve menfaatleri yasalarca korunuyor"

Li Keqiang, özel teşebbüslerin mülkiyet hakları ve girişimcilerin hak ve menfaatlerinin yasalar doğrultusunda korunacağını, özel teşebbüslerin ve girişimcilerin gelişerek güçlenmesinin teşvik edileceğini, orta, küçük ve mikro işletmeler ile bireysel girişimcilerin gelişmesine destek verileceğini kaydetti.

Başbakan Li, farklı mülkiyet niteliğine sahip işletmeler için adil rekabet ve gelişme ortamı yaratacaklarını, piyasanın beklenti ve güvenini somut önlemlerle artıracaklarını ifade etti.

Dışa açık Çin piyasası fırsatlar getirecek

Başbakan Li Keqiang, ülkede kullanılan yabancı sermayenin artırılmasının önemini vurguladı. Li, Çin piyasasının dışa açılmasının, farklı ülkelerden şirketlerin Çin’deki gelişimi için daha fazla fırsat sağlayacağını kaydetti.

Hükümet Çalışma Raporu’nda, piyasaya giriş koşullarının gevşetilmesi, modern hizmet sektörünün dışa açılmasının artırılması, yabancı sermayeli işletmelerin yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi olması, Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma gibi yüksek standartlara sahip ekonomik ve ticari anlaşmalara katılımın ilerletilmesi ve kurumsal olarak dışa açılmanın hızlandırılması gerektiğine dikkat çekildi.

İthalat ve ihracatın ekonomiyi destekleyici rolünün pekiştirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, yabancı sermayeli işetmelere dönük hizmetlerin iyileştirilmesi ve yabancı sermayeli projelerin yerine getirilmesinin hızlandırılması önerilerinde de bulunuldu.

Barışçıl birleşme süreci hızlandırılmalı

Raporda, Çin’in Tek Çin politikası ve 1992 Konsensüsü’ne bağlı kalarak, Taiwan’ın bağımsızlığına karşı çıktığı, Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesini ilerleteceği, ‘‘anavatanın barışçıl birleşme’’ sürecini hızlandıracağı vurgulandı.

Raporda, “Bir Ülke, İki Sistem”, “Hong Kong'un Hong Konglular tarafından yönetilmesi”, “Makao'nun Makaolular tarafından yönetilmesi” ve yüksek özerklik ilkeleri temelinde, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinin hukuk doğrultusunda yönetilmesi, Hong Kong ve Makao’da ekonominin gelişmesine ve halkın yaşam koşullarının iyileşmesine destek verilmesi suretiyle uzun vadeli refah ve istikrarın sağlanması gerektiği ifade edildi.

Çin dünya barışını inşa eden ve uluslararası düzeni koruyan bir ülke

Hükümetin çalışma raporunda, ayrıca Çin’in bağımsız ve barışçıl bir dış politikayı kararlılıkla izleyeceği, barışçıl kalkınma yolunda kararlılıkla ilerleyeceği, barış içinde bir arada yaşamanın 5 ilkesi temelinde tüm ülkelerle dostane işbirliği yürütülmesinde ısrar edeceği ve karşılıklı yarara dayalı kazan-kazan ilkesi doğrultusunda dışa açılma stratejisine bağlı kalacağı ifade edildi.

Raporda, ‘‘Çin, öteden beri dünya barışını inşa eden, küresel kalkınmaya katkı yapan ve uluslararası düzeni koruyan bir ülkedir. Çin, uluslararası toplumla birlikte Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi’ni yerine getirmeye, insanlığın ortak değerlerini yaygınlaştırmaya, insanlık için kader ortaklığı oluşturmaya, dünya barışını ve bölgesel istikrarı korumaya hazırdır.’’ ifadeleri kullanıldı.