Kirli göl, kuş cennetine dönüştü

2023-03-02 09:08:21

Çin'in sekizinci büyük tatlı su gölü olarak bilinen Wulangsuhai gölü, aynı zamanda Sarı nehir havzasındaki en büyük tatlı su gölüdür ve dünyada aynı enlemdeki en büyük sulak alandır.

Ancak geçtiğimiz birkaç yılda, beliren su yosunları giderek tüm göl yüzeyini kapladı. Bunun yanı sıra gölden çok ağır bir koku yayıldı, göldeki balıklar ve kuşlar azaldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Wuliangsuhai gölünün ekolojik durumuna büyük önem verdi. Geçen beş yıl boyunca Cumhurbaşkanı Xi, yıllık İki Toplantı sırasında İç Moğolistan heyetinin grup toplantısına katılarak Wuliangsuhai gölünün ekolojik yönetişimi için üç kez net bir şekilde talepte bulundu.

Wuliangsuhai gölü havzası boyunca dağ, nehir, orman, tarım alanları, göl ve kum sahalarını koruma projesi pekiştirildi ve gölün su kalitesi dördüncü sınıfa yükseltildi.

Günümüzde Wuliangsuhai gölünün ekolojik ortamı gözle görülür şekilde iyileşti. Wuliangsuhai gölü, her sene yaklaşık 6 milyondan fazla kuşun göç yolu üzerinde buluyor.