Ticaret Bakanlığı'ndan ABD'nin asılsız raporuna tepki

2023-03-01 19:23:16

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi’nin yayımladığı "Çin'in Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) Katılım Taahhütlerini Yerine Getirmesine İlişkin 2022 Raporu"na tepki gösterildi.

Söz konusu rapor ve raporda yer alan asılsız suçlamaların yakından izlendiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD’nin Çin’in DTÖ’ye katılım taahhütlerini yerine getirmekte kaydettiği ilerlemeleri görmezden geldiği, Çin’in piyasa ekonomisi inşası sürecinde kazandığı başarıları çarpıttığı, Çin’in çok taraflı ticaret sistemine ve küresel ekonominin büyümesine yaptığı önemli katkıları redettiği, ayrıca ABD’nin diğer üyeleri kendi "piyasa ekonomisi" kriterlerine göre yargılamasının hem yasal dayanaktan hem de olgusal temelden yoksun olduğu ve bunun ABD'nin tek taraflılık düşüncesini ve zorbaca davranışlarını ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada Çin’in ABD’nin asılsız raporuna kesinlikle karşı çıktığı vurgulandı.

Açıklamada DTÖ’ye katılmasından bu yana geçen 20 yılı aşkın sürede DTÖ’nün en büyük gelişmekte olan üyesi olarak Çin’in çok taraflı ticaret sistemine kararlılıkla destek verdiği, gerçek anlamda çok taraflığı uyguladığı, DTÖ’ye katılım taahhütlerini kapsamlı olarak yerine getirdiği, DTÖ’nün reformlarıyla ilgili müzakere ve etkinliklere katıldığı, gelişmekte olan üyelerin, özellikle az gelişmiş ülkelerin çok taraflı ticaret sistemine katılmasına yardım sağladığı, bu çabaların DTÖ üyelerinden geniş bir destek aldığı hatırlatıldı.

ABD’nin ise tek taraflı ticaret yaptırımları uyguladığına, endüstri politikasında çifte standartları manipüle ettiğine, küresel endüstri ve tedarik zincirlerini bozduğuna, çok taraflı ticaret sisteminin otoritesi ve verimliliğine büyük zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, ABD’ye derhal yanlış söz ve eylemleri düzeltme, DTÖ’nün kurallarına ve kendi yaptığı taahhütlere sadık kalma, çok taraflı ticaret sisteminin otoritesi, bütünlüğü ve verimliliğinin korunması için gereken rolü oynama çağrısında bulunuldu.