Çin, daha güvenli bir dünya için uygulanabilir bir plan sundu

2023-02-22 10:45:07

Ren Jie, CRI Haber Merkezi

Çin hükümeti tarafından dün açıklanan Küresel Güvenlik İnisiyatifi Konsept Belgesi’nde Küresel Güvenlik İnisiyatifi’nin temel ilkeleri açıklanarak, 20 önemli iş birliği yönü belirlendi. Küresel Güvenlik İnisiyatifi’nin yerine getirilmesi için ayrıntılı bir yol haritası ortaya konuldu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından Nisan 2022’de ileri sürülen Küresel Güvenlik İnisiyatifi, zıtlaşma yerine diyalog, ittifak yerine ortaklık, sıfır toplamlı oyun yerine kazan kazan ilişkisine dayanan yeni bir güvenlik yolunun izlenmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, 80’den fazla ülke ve örgütten destek aldı.

 Küresel Güvenlik İnisiyatifi, ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik konseptinin izlenmesini, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini, BM Şartı’nın amacı ve ilkelerine bağlı kalınmasını, bütün ülkelerin güvenlikle ilgili meşru kaygılarına önem verilmesini, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve istişare gibi barışçıl yollarla çözülmesini, geleneksel ve geleneksel olmayan alanlardaki güvenliğin korunmasını vurguluyor. Tüm bu ilkeler, insanlığın ortak çıkarlarına odaklanarak inisiyatifin çekirdeğini oluşturdu.

Konsept Belgesi’nde belirlenen 20 iş birliği yönünün özünde, BM’nin güvenlik yönetişimindeki çekirdek rolüne destek verilmesi, sıcak sorunların diyalog yoluyla barışçıl çözümüne hız verilmesi, geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik meydan okumalarının etkili bir şekilde göğüslenmesi, küresel güvenlik yönetişim sistemi ve kabiliyet inşasının güçlendirilmesi yer alıyor.

Söz konusu uygulanabilir önlemler, daha fazla ülke ve örgütün inisiyatife katılmasını sağlayacağı gibi, güvenlik sorunlarının çözümü için daha fazla güç toplayacaktır.

Güvenlik bütün ülkelerin hakkıdır. Dünyanın daha güvenli bir yer haline getirilmesi için bütün ülkeler gereken sorumlulukları üstlenmeli.

Çin, tüm tarafların Küresel Güvenlik İnisiyatifi’ne ortaklaşa katılmasını, inisiyatifte belirlenen vizyon ve hedefleri gerçekleştirmek ve dünyaya daha fazla barış ve huzur getirmek için ortak çaba harcamasını bekliyor.