Asyalı Amerikanlılara ırk ayrımcılığının ulaştığı trajik boyut ABD’nin ırkçılığını doğruladı

2022-04-15 11:37:38

Asyalı Amerikanlılara ırk ayrımcılığının ulaştığı trajik boyut ABD’nin ırkçılığını doğruladı_fororder_VCG31N1310798638

Asya kökenli Amerikalıların insan hakları konusunda karşılaştıkları ayrımcılık ve ihlal sıkıntıları durmak bilmiyor.

Çin İnsan Hakları Araştırma Derneği tarafından bugün bir rapor yayımlandı. “Asyalı Amerikalılara Yönelik Irk Ayrımcılığının Körüklenmesi ABD’nin Irkçılık Esasını Doğruladı” başlıklı raporda ABD'nin beyaz ırktan olan yeni Anglosaksonların yaşadıkları bir ülke olduğu, Asyalı Amerikalıların, Afrikalı, Latin Amerikalı ve yerli Amerikalılar gibi insan hakları konusunda belli ve belirsiz ayrımcılık ve ihlal sıkıntılarını yaşadıkları ortaya çıkarıldı.

Raporda Asya kökenli Amerikalıların geçmişten günümüze kadar uğradıkları ırkçılık belirlenirken Asyalı Amerikalılar karşıtı ırkçı ayrımcılığın infial yaratmasının sebepleri sıralandı. Bu sebepler arasında Amerikalı siyasetçilerin COVID-19 salgını sürecinde oynadığı ırkçı manipülasyon, Beyaz Amerikalılara her zaman öncelik verilmesine dayalı ulusal yapı ve ortamın oluşumu, Asyalı Amerikalıların “iyi huylu bir azınlık grubu” yaftasıyla kısıtlanması, ABD’deki ırk çelişkileri ve Amerikalı siyasetçilerin Çin ile ABD arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlayan siyasi sebebi gibi unsular yer alıyor.

Rapora göre salgın sonrası dönemde ABD’de Asyalı Amerikalılara yönelik ırkçı ayrımcılık gerginliği azalsa da Amerikalı siyasetçilerin Çin karşıtı manipülasyonuyla Çin kökenli Amerikalılara ırkçı saldırılar daha da şiddetlenebilir. Uluslararası toplum, bundan endişe duyarken uyanık olmalı.

曹莹