Çin ekonomisi dünyaya istikrar getirdi

2022-02-28 20:14:45

Çin ekonomisi dünyaya istikrar getirdi_fororder_dc54564e9258d109fb129ea8a8d22eb76d814d4d

“Dünya genelinde birçok belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde, Çin günden güne dünya ekonomisinin istikrarını koruyabilen önemli bir “kale” haline gelmektedir.” Bu değerlendirmeyi, İngiltere siyaset ve küresel ilişkiler uzmanı Tom Fowdy kısa süre önce yazdığı bir makalede yaptı. Nitekim Fowdy’in bu görüşünü Çin Devlet İstatistik Bürosu bugün yayımladığı 2021 Milli Ekonomik ve Toplumsal Gelişmeler İstatistik Bülteni adlı belge de kanıtladı.

2021 yılında Çin ekonomi, çok sayıda iç ve dış baskılara rağmen, yüzde 8.1 oranında büyüyebildi. Çin’in kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’ndaki (GSYİH) artış ise yüzde 8’e ulaştı. 2021 yılında Çin’in GSYİH ise 17.7 trilyon ABD Doları’nı buldu. Çin ekonomisinin dünya ekonomisindeki payının ise yüzde 18’i aşacağı, Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyüme için sağladığı katkının yüzde 25’i bulacağı tahmin edildi. Çin ekonomisinin küresel etkilerinin günden güne arttığı gözüküyor.

Günümüzde COVID-19 salgının hızla yayıldığı, küresel yatırımın sürekli zayıflama yaşadığı bir dönemde, Çin’deki dev piyasadan yeni fırsatlar sürekli doğmakta, sayısı gittikçe artan çok uluslu şirketler de Çin’e gelmekte.

İngiliz uzman Fowdy’nin söylediği gibi, birçok belirsizliğin yaşandığı dünyada, Çin ekonomisinin küresel ekonomik canlanmaya daha fazla istikrar unsuru ve dinamizm katacağına kesin gözüyle bakılıyor.   

刘文俊