Çin’in otomotiv sektörü yabancı sermayeye daha da açıldı

2022-01-14 12:10:58

Çin’in otomotiv sektörüyabancı sermayeye daha da açıldı_fororder_W020180525213581007186

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre önce yabancı sermayenin piyasaya giriş iznine ilişkin yeni negatif liste yayımlandı. Liste, 1 Ocak’ta resmen yürürlüğe girdi.

Yeni listede en dikkat çekici değişim, otomobil imalatı alanında yabancı sermayeye yönelik sınırlamaların kaldırılması oldu. Liste uyarınca, otomobil imalatı alanında, binek otomobil üreticisi işletmelerde yabancı hissedarlık oranına yönelik sınırlamalar ile bir yabancı girişimcinin aynı çeşit araç ürünleri üretimi konusunda en fazla iki ortak sermayeli işletme kurabilmesi yönündeki sınırlamalar kaldırılacak.

Bu bağlamda, söz konusu listenin yürürlüğe girmesinin Çin’in otomotiv sektörüne derin etkiler getireceği görüşü hakim.

Liste Çin’in otomotiv sektörü için ne anlama geliyor

Binek otomobil üreticisi işletmelerde yabancı hissedarlık oranının yüzde 50’yi aşmaması yönündeki sınırlama, 1994 yılında yayımlanan Otomotiv Sektörü Politikası’nda belirlenmişti. Söz konusu yeni negatif listenin uygulanmasıyla bu politika dayürürlükten kalktı.

Uzmanlara göre, yabancı sermayeye yönelik sınırlamaların kaldırılmasıyla, Çin’in otomotiv sektörü yeni bir aşamaya girdi. Sektörde rekabetin şiddetlenmesiyle,kalite bakımından yetersiz işletmeler de yeni rekabet ortamına uyum sağlamak zorunda kalacak.

“Rekabet sadece Çinli değil, yabancı işletmeleri de etkileyecek”

Tsinghua Üniversitesi Otomotiv Endüstrisi ve Teknoloji Stratejisi Enstitüsü Başkanı Zhao Fuquan, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Otomotiv sektöründe yabancı hissedarlık oranlarındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla, piyasadaki rekabet daha da şiddetli olacak. Sadece Çinli otomobil şirketleri değil, aynı zamanda ikinci ve üçüncü sınıf yabancı otomobil işletmeleri de büyük tehditler göğüslemek zorunda kalacak. Bazı zayıf markaların piyasadan çekilmesi hızlanabilecek.

Bunun dışında, Çinli otomobil işletmeleri, yıllardır ortak sermayeli yöntemle yürüttüğü işbirliği ve kendi imkanlarıyla sürdürdüğü inovasyon sayesinde, Ar-Ge ve üretim, tedarik zinciri inşaatı, pazarlama sistemi ve marka oluşturma gibi alanlarda zengin deneyimler biriktirdi ve çok sayıda yetenekli personel kazandı.

Özellikle son yıllarda otomotiv sektöründe elektrikli motor, nesnelerin interneti ve büyük veri teknolojisinin hızlı şekilde gelişmesiyle birçok güçlü yerel marka öne çıktı. Yeni dönemde, Çinli otomobil şirketleri endüstriyel yapının yeniden oluşturulması fırsatını yakalamaları ve inovasyona dayalı büyüme modelinde ısrar etmeleri durumunda serbest rekabet ortamında daha büyük gelişme fırsatları bulabilecek.”

“Yabancı işletmeler Çin piyasasını daha da önemseyecek”

80'den fazla araç ve otomobil parçası üreticisi şirketten oluşan Çin Avrupa Birliği Ticaret Odası Otomotiv Çalışma Grubu Başkanı Zhang Hongzhuo, “Otomotiv sektöründe yabancı hissedarlık oranının serbestleştirilmesi ve ortak sermayeli işletmelerin sayısına yönelik sınırlamanın kaldırılması sayesinde, yabancı otomobil işletmelerinin Çin'deki iş verimliliğide artacak. Aynı zamanda, yabancı sermayeli işletmeler Çin piyasasına daha fazla önem verecek. Çinli tüketicilerin taleplerini karşılayan tasarımlar da piyasada hakim olacak.”diye konuştu.

尹婷婷