Xi Jinping'den Çin ile Arap ülkeleri işbirliğine dair öneriler

2022-12-10 16:22:38

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nde iki taraf arasındaki pragmatik işbirliğine dair "Sekiz Ortak Eylem"i açıkladı.

Xi Jinping, ilk olarak, Çin'in Arap ülkeleriyle kalkınma işbirliği alanında toplam 5 milyar yuan değerindeki yardım projelerinin uygulanmasını ele almakta olduğunu, 30 Arap ülkesinin sunacağı projeleri Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ne dâhil edeceğini söyledi. Çin'in Arap ülkelerine üretim kapasitesi, altyapı, enerji ve yeşil finansman alanlarında kredi desteği sağlayacağını, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Arap ülkelerinin daha yüksek kaliteli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını  destekleyeceğini belirten Xi, Çin'in Arap ülkeleri arasındaki en az gelişmiş ülkelerin ürünlerinin yüzde 98'ine sıfır tarife uygulayacağını, Filistin, Yemen, Lübnan ve Suriye'ye insani yardım sağlayacağını ve bu ülkelerin yeniden inşasına destek olacağını kaydetti. Xi, 2027 yılına kadar Çin ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 430 milyar dolara ulaşması için çaba gösterileceğini ifade etti.

İkinci olarak, Çin'in Arap ülkelerinin gıda güvenliğini artırmalarına ve tarımsal üretim kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olacağını dile getiren Xi Jinping, iki tarafın, modern tarım için beş ortak laboratuvar kurması, tarım teknolojileri alanında işbirliği projeleri yürütmesi için de çalışılacağını ifade etti. Xi, Çin'in Arap ülkelerine 500 tarım uzmanı göndereceğini söyledi.

Xi Jinping, üçüncü olarak, Çin ile Arap ülkeleri arasında halk sağlığı ve aşı alanlarındaki işbirliğinin ilerletileceğini, Çin'in bu ülkelere sağlık ekipleri göndermeye devam edeceğini söyledi.

Tarafların, kuraklık ve çölleşme gibi alanlarda uluslararası bir araştırma merkezi kurması ve iklim değişikliğiyle mücadele için beş adet Güney-Güney işbirliği projesi uygulaması teklifini açıklayan Xi, Çin'in meteoroloji alanındaki çalışmalarıyla Arap ülkelerine destek sunmaya hazır olduğunu, bu ülkelerle sağlık, yapay zekâ, yeşil ve düşük karbon, iletişim ve uzay alanlarında ortak laboratuvar ve Ar-Ge işbirliği merkezleri kurmayı arzuladığını belirtti.

Çin-Arap Ülkeleri Temiz Enerji İşbirliği Merkezi kurulmasını öneren Xi Jinping, Arap ülkelerinde toplam kurulu gücü 5 milyon kilovatın üzerinde olan yenilenebilir enerji projelerine katılmaları için Çinli enerji işletmelerini ve finans kuruluşlarını destekleyeceklerinin altını çizdi.

Xi, taraflar arasında kültür ve turizm alanlarındaki işbirliğinin derinleştirilmesini de teklif etti.

Çin'in Arap ülkeleriyle birlikte Çin-Arap Gençlik Kalkınma Forumu'nu düzenleyeceğini dile getiren Xi, üniversiteler arası işbirliğinin geliştirileceğini, Arap ülkelerinden genç bilim insanlarının Çin'e davet edileceğini ifade etti.

Xi Jinping, 8'inci olarak, Çin ile Arap ülkelerinin savunma bakanlıkları ve orduları arasındaki stratejik diyaloğun, askerî temasların güçlendirilmesi, ortak tatbikatların ve personel eğitiminin genişletilmesi, Çin'in bu ülkelerin personeline eğitin vermesi teklifini ortaya koydu. Xi, tarafların veri güvenliği işbirliğini geliştirerek, siber bilgi değişim mekanizması kurması gerektiğini ifade etti.