Çin tarzındaki modernleşme nasıl algılanıyor?

2022-12-07 12:18:17

Yazar: Yu Miaojie (Liaoning Üniversitesi Rektörü)

Yakında düzenlenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi’nde partinin gelecek döneme dönük hedefi belirlendi. ÇKP’nin ikinci yüz yıllık hedefi, ülkeyi güçlü bir modern sosyalist devlet haline getirerek Çin tarzındaki modernleşme yoluyla büyük Çin ulusununun yükselişini hızlandırmaktır.  Burada Çin tarzındaki modernleşme yoluna vurgu yapıldı. Peki bu kavram nasıl algılanıyor?

Ekonomik toplumun modernleşmesi

Günümüz dünyası, yüzyıldır hiç görülmemiş değişimlerle karşı karşıya geldi. 3 yıldır süren salgın etkisiyle dünya ekonomisi bir türlü toparlanamadı. Bu koşulda Çin tarzındaki modernleşme için ekonomik toplumun modernleşmesine öncelik veriliyor. Çin, en büyük nüfusa sahip bir ülke ve dünyanın ikinci ekonomisi. Dolayısıyla Çin tarzındaki modernleşmeyi konuştuğumuzda büyük nüfuslu bir modernleşmeden bahsetiyoruz.

Tüm halkın ortak refaha kavuştuğu modernleşme

Ortak refah için bilimsel dağıtım sistemi hayati önem taşıyor. Bir açıdan bir kesim kişilerin önce zenginleşmesini, daha fazla çalışanın daha fazla kazanmasını ve çalışkanlığı teşvik ediyoruz. Diğer açıdan sadece sonucun eşitliği değil fırsatın eşitliğini de vurguluyoruz. Bu dönemde sistemin düzeltilmesiyle daha fazla kişinin daha yüksek düzeydeki refaha kavuşturulmasına önem veriyoruz. Yüksek düzeydeki refah, sadece maddi yaşamın seviyesinin yükseltilmesi değil aynı zamanda gelişme fırsatlarından eşit bir şekilde faydalanılmasını içeriyor.

Maddi ve manevi uygarlıkların eşgüdüm içinde geliştirildiği modernleşme

Çin’in şu dönemdeki ana çelişkisi, halkın güzel yaşama olan talebi ile dengesiz ve yetersiz gelişim arasındaki çelişkidir. Çin ekonomisinin gelişmesi, her zaman halka öncelik kuralı temelinde olmalı. Bu yüzden dengeli gelişme ve yeterli gelişme arasındaki ilişki sorunu uygun bir şekilde çözülmeli.

İnsan ile doğanın uyum içinde yaşadığı modernleşme

Yeşil gelişmeye önem veren Çin, insan ile doğanın uyum içinde yaşaması kuralına her zaman sadık kalıyor. Bu zaten Çin’in gelişmenin yeterliliği sorunu için başvurduğu çözüm.

Barış içinde gelişme yolunu takip eden modernleşme

Çin tarzındaki modernleşme, kendi sorunlarını komşu ülkelere yönlendirmek veya sadece kendi ülkesinin gelişmesini vurgulamak değil. Çin, kendisini geliştirmekle dünya ekonomisinin büyümesini hızlandırmaya çalışıyor. Dışa açılma ve reform politikasının uygulandığı 40 yıldır Çin, 140’dan fazla ülke ve bölgenin en önemli ticari ortaklarından biri haline geldi. Çin’in dünya ekonomisine olan katkı oranı da sürekli artıyor. Gelecek dönemde Çin, insanoğlunun kader ortaklığının inşasını hızlandırarak insan medeniyetini daha yüksek bir seviyeye çıkaracak.

Çin tarzındaki modernleşme, hem Çin hem de dünya için büyük önem taşıyor. Çin tarzındaki modernleşme, dünya tarihinde büyük etki yaratacak. Çünkü bu modernleşme tarzı, dünya ekonomisine Çin çözümünü sundu.