Çin ve Moğolistan liderleri Beijing'de bir araya geldi

2022-11-28 21:31:41

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bugün başkent Beijing’de Çin’e resmi ziyarette bulunan Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile görüştü.

Xi görüşmede “İki ay aradan sonra tekrar bir araya gelmemiz Çin-Moğolistan ilişkilerinin yüksek seviyesini yansıttı. İki ülke arasında uzun vadeli ve istikrarlı iyi komşuluk ve iş birliği ilişkilerinin korunması iki ülke halklarının temel çıkarlarına uygun. Çin iyi komuşuluk, samimiyet ve karşılıklı yarar anlayışına bağlı kalarak, iki ülke arasındaki dostluk, karşılıklı güven ve çıkarların kaynaşmasının derinleştirilmesine büyük önem veriyor. İki ülke COVID-19 salgınıyla el ele vererek mücadele etmekle geleneksel dostluğunu pekiştirdi. İki ülke arasında çeşitli alanlardaki değişimler ve iş birliği, ülkeler arasındaki temaslar için bir örnek oluşturarak daha da derinleşti ve daha pratik hale geldi. İstikrarsız ve belirsiz unsurların gün geçtikçe daha da arttığı bir uluslararası ortam karşısında Çin, Moğolistan’la kader ortaklığını oluşturmaya, ikili kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin uzun vadeli ve istikrarlı gelişmesini hızlandırmaya, iki ülkenin halklarına daha çok yarar getirmeye hazır.” ifadelerini kullandı.

Xi ayrıca ÇKP 20. Ulusal Kongresi ile Çin’e özgü modernizasyonun sahip olduğu 5 özellik hakkında bilgi verdi.

Xi, Çin ve Moğolistan’ın ulusal kalkınma ve modernizasyon yolunda el ele vererek, entegrasyon ve gelişme ile kader ortaklığı için bir örnek oluşturması, yeni tip uluslararası ilişkilerin tesisini hızlandırmak, insanlığın kader ortaklığını oluşturmak için katkılarda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Moğolistan’la birbirinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra, tercih ettikleri kalkınma yoluna saygı göstererek, birbirinin çekirdek çıkarları ve temel kaygılarına ilişkin sorunlar üzerinde karşılıklı destek vermeye hazır olduklarını vurgulayan Xi, iki ülkenin tüm birimleri ve kademeleri arasındaki diyalog ve iş birliğini güçlendirerek, ülke yönetimi hakkında deneyimler paylaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

İki ülkenin kalkınma stratejilerinin kenetlenmesinin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Xi, Moğolistan’la ekonomi ve ticaret, enerji ve madencilik ve bağlanırlık gibi alanlardaki iş birliğini genişletmeye, bilişim ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi gibi alanlardaki iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Xi, “İki ülke, Çin-Moğolistan-Rusya Ekonomik Koridoru inşası ve Çin-Rusya doğal gaz boru hattının Moğolistan’daki kısmının inşa projesini etkin şekilde ilerletmeli. Çin, Moğolistan’ın “bir milyar ağaç dikilecek” şeklindeki planını takdir ederek, Moğolistan’la Çin-Moğolistan Çölleşmeyi Önleme İş Birliği Merkezi’nin kurulması konusunu ele almaya isteklidir. İki taraf ayrıca yasama kurumları, hükümetler, partiler ve yerel yönetimler gibi birimler arasındaki temas ve işbirliğini güçlendirmeli. İki ülke arasında bilim ve teknoloji, eğitim, sağlık, turizm, medya, gençler ve kültür gibi alanlardaki iletişim ve iş birliği de güçlendirilmeli. Çin, Moğolistan’ın Gençlik Spor Merkezi gibi projelerin inşasına da destek vermeye hazır.”dedi.

Xi, Asya-Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ülkeler olan Çin ve Moğolistan’ın uluslararası ve bölgesel işlerde geniş ortak çıkarlara sahip olduğuna dikkat çekti.

Xi, Moğolistan’la beraber sıkı eşgüdümde bulunarak, gerçek anlamdaki çok taraflılığı savunmaya, bloklar arasındaki zıtlaşmaya karşı çıkmaya ve uluslararası toplumun dayanışması ile iş birliğini savunmaya istekli olduğunu vurguladı.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping ve ÇKP’nin önderliğinde modern ve güçlü bir sosyalist ülkenin kapsamlı inşasının planlandığı gibi gerçekleştirileceğine inandıklarını ifade eden Moğolistan Devlet Başkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, birbiriyle iyi komşu, iyi dost ve iyi ortak olan Moğolistan ve Çin’in COVID-19 salgını karşısında birbirine destek ve yardım sağladığını hatırlattı.

Uhnaagiyn Hürelsüh, Çin’le siyasi temasları yoğunlaştırmaya, karşılıklı destekleri arttırarak iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Tek Çin politikasını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Uhnaagiyn Hürelsüh, Çin’in ortaya koyduğu Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi’ne var güçle destek vereceklerine dikkat çekti.

Uhnaagiyn Hürelsüh, Çin’le Kuşak ve Yol ortak inşasını pekiştirerek, ekonomi, ticaret, yatırım, madencilik, enerji, altyapı tesisleri, iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kalkınma alanlarındaki iş birliğini derinleştireceklerini, Çin-Moğolistan Ekonomik Koridoru’nun inşasını hızlandıracaklarını ifade etti.

Çin’le birlikte Asya’nın barışı, istikrarı ve kalkınmasını korumak için ortak çaba harcayacaklarına dikkat çeken Uhnaagiyn Hürelsüh, Çin’le uluslararası işlerdeki temas ve iş birliğini güçlendirerek, bölgesel barış ve kalkınmanın korunmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İki taraf arasında “Çin ve Moğolistan’ın Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerini Geliştirmesiyle ilgili Ortak Bildiri” yayınlandı.

İki lider, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım, gümrük, çölleşmenin önlenmesi alanlarındaki birçok iş birliği belgesinin imzalanmasına tanıklık etti.