COP14'te Çin'den öneriler

2022-11-14 10:12:42

14. Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP14), 13 Kasım’da sona erdi. Bu toplantıda, mevcut ve gelecekteki küresel sulak alanların korunması ve restorasyonuna rehberlik edildi ve sulak alanların krounmasına yönelik küresel eylemi teşvik etmek için Çin’in önerisi ortaya koyuldu.

Çin ilk kez Ramsar Sulak Alanlar Sözleşmesi Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

Konferansta, Çin’in sulak alan tipi milli parklar inşa edeceği, sulak alanların beşte birinin en sıkı şekilde korunmasını uygulayacağı, Shenzhen “Uluslararası Mangrov Merkezini” kuracağı ve Çin’in göçmen kuşların göç kanalı koruma ağını oluşturacağı belirtildi.

Halihazırda Çin’in sulak alanı 56.35 milyon hektara ulaşarak Asya’da birinci ve dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Çin’de 64 uluslararası öneme sahip sulak alan, 29 ulusal öneme sahip sulak alan ve 901 ulusal sulak alan parkı bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Çin’de, Sulak Alanların Korunması Kanunu çıkarılmış, önemli sulak alanlar ekolojik koruma kırmızı çizgisine dahil edilmiş, milli parklar, sulak alan doğa rezervleri ve sulak alan parklarından oluşan bir sulak alan koruma sistemi kurulmuştur.

Konferansta, Wuhan Deklarasyonu ve 2025-2030 Küresel Sulak Alan Koruma Stratejisi Çerçevesi gibi bir dizi önemli netice elde edildi.