"Çin her zaman somut adımlarla iklim değişikliğiyle mücadele ediyor"

2022-11-09 17:42:15

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin’in her zaman somut adımlarla iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı ve 27. Taraflar Konferansı’na başkanlık yapan ülkelerin görevlendirdiği bağımsız bir uzman grubu tarafından hazırlanan ortak raporda gelişmekte olan ülkelerin küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmesine 2 trilyon dolarlık destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Zhao Lijian, günlük basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu an küresel iklim değişikliği sürecinin ciddi meydan okumalarla karşılaştığına, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği sorununun en büyük mağduru olduğuna işaret etti.

Zhao, “Konferansın gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren kayıp ve hasarlar için makul düzenlemeler yapmasına destek veriyoruz. Gelişmiş ülkeleri, iklim değişikliğiyle mücadelede taahhüt ettikleri tarihi sorumlulukları ve uluslararası yükümlülükleri yerine getirmeye çağırıyoruz. Özellikle 100 milyar ABD Doları tutarındaki taahhüt bir an önce yerine getirilmeli. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin iklim zorluklarıyla başa çıkma yeteneklerini geliştirmesine, Kuzey ile Güney arasındaki karşılıklı güven ve eylem sinerjisinin geliştirilmesine yardım sağlamalı.” ifadelerini kullandı.

Çin’in öteden beri iklim değişikliğiyle somut eylemlerle mücadele ettiğine dikkat çeken Zhao, Çin’in iklim değişikliğiyle mücadele için ulusal stratejiler uyguladığını, ekolojiye öncelik veren yeşil ve düşük karbonlu kalkınma yolunu izlediğini hatırlattı.

Zhao, “2012-2021 yılları arasında Çin yıllık ortalama yüzde 3’lük enerji tüketimi büyüme oranıyla yıllık ortalama yüzde 6,6'lık bir ekonomik büyümeyi destekledi. Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) birim başına karbondioksit emisyonu yaklaşık yüzde 34,4 azaldı ve GSYİH birim başına enerji tüketimi yüzde 26,4 düştü. Bu, 1 milyar 400 milyon ton standart kömür tasarrufuna eşdeğerdir. Ulusal karbon ticareti piyasası Temmuz 2021'de kuruldu. Yılda 4 milyar 500 milyon ton sera gazı emisyonunu kapsayan piyasa, şu an dünyanın en büyük karbon piyasası haline geldi.” diye konuştu.

Zhao, Çin’in küresel iklim yönetişimine katılarak diğer taraflarla birlikte iklim değişikliğiyle mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.