Barışçı kalkınma yolunu izleyen Çin dünyaya daha çok fırsatlar sağlayacak

2022-10-21 10:34:28

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP 20. Ulusal Kongresi’nde sunduğu raporda, insanoğlu için kader ortaklılığı kurma yolunda gayret gösteren Çin’in küresel barışı koruyan ve ortak kalkınmayı teşvik eden bir dış politika izlediğini söyledi. Xi’nin bu konuşması uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, sözkonusu raporun Çin’in barışçı kalkınma yolunu izleme kararlılığını ve özgüvenini gösterdiği kanısında. Uzmanlar, ÇKP’nin küresel barış, gelişme ve refaha daha büyük katkı yapacağına inandıklarını belirtti.

Gelişmiş ülkeler sanayileşme sürecini yüzlerce yıl içinde ancak tamamlayabildi. Çin ise sadece son kırk yılda sanayileşmeyi başarmanın yanı sıra, ekonomisinin hızla büyümesi ve uzun süredir toplumsal istikrarı sağlayabilen mucizeler yarattı. Bu, ÇKP’nin liderliğinde Çin halkının büyük çaba göstermesiyle elde edilen bir neticedir. ÇKP, çağın gelişim eğilimine ayak uydurarak, barışçı kalkınma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

  Barışçı kalkınma yolu, Çin’in modernleşme yolunda hızla ilerlemesini sağlamanın yanı sıra, küresel barış ile kalkınmaya büyük dinamizm kattı. Çin attığı somut adımlarla küresel barışı ve ortak kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyor.

  Uluslararası ilişkilerin temel kurallarını korumak, uluslararası adaleti korumak, dışa açık küresel ekonomi ile gerçek çok taraflılığı savunmak, hegemonya ile güç genişlemesi peşinde koşmamak gibi ilkeler, Çin’in öteden beri ısrarcı olunduğu kurallar.

  Bir Çin atasözü şöyle der: “İstikrarlı ülkeler hep müreffeh olur, çalkantılı ülkeler hep yoksuldur.”

Barış, kalkınmanın ön koşulu, kalkınma ise barışın teminatıdır. Halihazırda Çin, güçlü ve modern bir sosyalist ülkeyi inşa edecektir. Çin halkı, ikinci yüz yıl hedefine ulaşmak için çaba gösteriyor. Xi Jinping’in sunduğu raporda, “Çin, ortak kazanca dayalı dışa açılma stratejisini uygulamayı derinleştiriyor. Çin’in kalkınması aynı zamanda dünyaya yeni fırsatlar sağlayacak” ifadelerini kullandı. Demek ki yeni kalkınma planını izleyen Çin, dünya ile daha aktif etkileşim gerçekleştirecek.

  Eylül 2021’de Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu’nda açıklama yapan Xi Jinping, ortak kalkınmayı teşvik eden, insanlığın kader ortaklılığını amaçlayan küresel kalkınma inisiyatifini ortaya koydu. Xi’nin ortaya koyduğu bu öneri, küresel kalkınma sürecinde karşılaşılan zorluklara çözüm getirerek BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’nin yerine getirilmesine önemli katkı sağladı.

  Çin’in izlediği barışçı kalkınma yolu, kendini geliştirirken küresel barış ve kalkınmaya katkı yaptı. Modern bir sosyalist ülkeyi kapsamlı inşa etme yolunda ÇKP, kendini geliştirirken, dünyaya da daha fazla yarar sağlayacaktır. Dünya, ÇKP’nin Çin halkının mutluluğu ve insanlığın gelişimi için canla başla çaba gösteren bir siyasi parti olmasına tanıklık etmeye devam edecek.