DTÖ: 2023’de dünyanın büyüme hızı çok yavaşlayacak

2022-10-05 19:42:39

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), dünya ticaretinin büyüme hızının 2023 yılında büyük ölçüde yavaşlayacağını öngördü.

DTÖ tarafından bugün Cenevre’de yayımlanan son raporda çeşitli olumsuz unsurların dünya ekonomisinde yarattığı etkilerden dolayı küresel ekonomide 2022 yılının ikinci yarısında durgunluk yaşanacağı ve bu durumun 2023 yılına kadar süreceği belirtildi.

Raporda 2022 yılında küresel mal ticaretinin nisan ayı için yüzde 3’lük tahmini yüzde 3.5 olarak revize edildi. Ancak 2023 yılı için büyüme hızı sadece yüzde 1 olarak öngörüldü. Bu oran, daha önceki yüzde 3.4 oranındaki tahminin çok altında kaldı. Küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) 2022 yılında yüzde 2.8, 2023 yılında yüzde 2.3 büyüyeceği tahmin ediliyor.