Çin’deki tam zamanlı çalışan öğretmen sayısı 18 milyon 444 bini buldu

2022-09-06 16:11:39

Çin’deki öğretmen sayısı ve kalitesinin son 10 yıldır arttığı, ülkedeki tam zamanlı çalışan öğretmen sayısının yüzde 26 artışla 2012 yılındaki 14 milyon 629 binden 2021 yılında 18 milyon 444 bine çıktığı belirtildi.

Çin Eğitim Bakanlığı’nda bugün düzenlenen basın toplantısında Çin Komünist Partisi 18. Ulusal Kongresi itibarıyla öğretmen kadrosu inşasındaki başarılar tanıtıldı.

İlkokul öğretmenlerinin yüzde 70.3'ü lisans veya üzeri bir dereceye sahip

Son 10 yılda çeşitli seviyelerdeki öğretmenlerin kalitesi sürekli olarak yükseltilirken öğretmenlerin yapısı da optimize ediliyor. Ulusal eğitim kadrosunda lisans ve daha yüksek dereceye sahip ilkokul öğretmenlerinin payı, yüzde 32,6’dan yüzde 70,3’e yükseldi.

Mesleki eğitimlerde teorik ve pratik deneyimlere sahip öğretmenlerin payı yüzde 50’yi aştı. Yüksekokul ve üniversitelerde ders veren lisansüstü dereceye sahip öğretim görevlilerinin sayısı 229 binden 424 bine yükselirken, doktoralı öğretim görevlisi sayısı 69 binden 132 bine çıktı.

Bu büyük ölçekli ve yüksek kaliteli profesyonel öğretmen ekibi, dünyanın en büyük eğitim sistemini desteklemektedir.

Çin merkezi hükümeti 20 milyar yuan yatırımla 18 milyon öğretim görevlisini eğitti

Son on yılda, Çin’e özgü üst düzey öğretmen eğitim sistemi kurulup güçlendirildi. Öğretmenleri yetiştiren 215 eğitim fakültesi ve üniversitenin başını çektiği, 510 diğer fakülte ve üniversitenin ortaklaşa katıldığı Çin’e özgü öğretmen eğitimi sistemi kuruldu.

Temel eğitim için öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitilmesinde verimli sonuçlar elde edildi. Öğretmenleri yetiştiren üniversitelerde okuyanların okul masraflarının devlet tarafından karşılanması sağlandı, 10 yılda eğitilen 85 bin öğrencinin yüzde 90’ı mezun olduktan sonra ülkenin orta ve batı kesimlerinde öğretmenlik yaptı.

"Ulusal Eğitim Programı"nın uygulanmasıyla, merkezi hükümet, 20 milyar yuan yatırımla üniversite yöneticisi ve öğretmenler dahil olmak üzere 18 milyondan fazla öğretim görevlisi yetiştirdi. 

Yeni dönemde temel eğitimler için öğretim kadrosunun güçlendirilmesi planı başlatıldı. Merkezi hükümet, öğretmenleri yetiştiren fakülteler ve üniversitelerin inşasına 5 milyar yuan tutarında yatırım yaptı.

Ülkenin orta ve batı kesimlerindeki az gelişmiş bölgeler için öğretmenlerin yetiştirilmesi planı sayesinde, her yıl yoksul ilçelerle sınır ilçelerine gönderilmek üzere 10 bin öğretmen yetiştirildi.

Öte yan, son on yılda, öğretmen yönetiminin kapsamlı reformu derinleştirildi. Öğretmen sertifikası sınavı ve düzenli kayıt sistemi kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır. Öğretmen sertifikası sınavına başvuranların sayısı 172 binden 11 milyon 442 bine yükseldi.

Ayrıca yüksek kaliteli öğretmen kadrosunun inşası da güçlendiriliyor. “Öğretmenlik Yasası”nda değişiklikler yapılarak öğretmenlere saygı gösteren ve eğitime önem veren elverişli bir atmosfer oluşturuldu.