Zorluklarla karşılaşan Çin ekonomisi bir kez daha dayanıklılık testinden geçti

2022-07-15 19:21:41

Çin ekonomisi söz konusu olduğunda, dış dünyanın yaygın olarak kullandığı bir sıfat "dayanıklılık.” Çin'in bugün açıklanan 2022'nin ilk yarısına ilişkin ulusal ekonomik verileri bunu bir kez daha doğruluyor.

İkinci çeyrekte, uluslararası ortamın karmaşık evrimi ve yurt içi salgınların etkisi ve diğer beklenmedik faktörler nedeniyle Çin ekonomisi üzerindeki aşağı yönlü baskı önemli ölçüde arttı.

Başlıca ekonomik göstergeler Nisan ayında derin bir düşüş yaşadı. Salgın önleme ve kontrolünün genel olarak iyileştirilmesi, işletmelerin iş ve üretime yeniden başlamasının düzenli ilerlemesi ve büyümeyi istikrara kavuşturmak için bir dizi politika ve önlemle birlikte, ekonomi haziran ayında istikrar kazandı ve toparlandı. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı döneminde yüzde 0,4 büyüdü.

Yılın ilk yarısında Çin'in ulusal tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) geçen yıla göre yüzde 1,7 arttığını ve fiyat artışının Avrupa ve Amerika ülkelerindeki yüzde 8'lik artıştan önemli ölçüde düşük olduğunu belirtmekte fayda var. Bu, yüksek uluslararası enflasyonla keskin bir tezat oluşturuyor. Bu, Çin ekonomisinin sorunsuz çalışmasına ve insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor.

2022'de Çin'deki toplam yazlık tahıl üretimi, bir önceki yıla göre 1.434 milyon ton, yani yüzde 1 artışla 147.39 milyon ton olacak ve bu da fiyatların ve insanların geçim kaynaklarının istikrara kavuşturulması, ekonomik piyasanın istikrara kavuşturulması ve dış çevredeki belirsizliklerle başa çıkılması için sağlam bir destek sağlıyor. 

Ayrıca, dünya ticaretindeki büyüme ivmesinin zayıflamasına karşın, Çin'in yılın ilk yarısında toplam dış ticaret ithalat ve ihracatı yıllık bazda yüzde 9,4, ihracatı ise yüzde 13,2 arttı.

Gelecekte, salgın önleme ve kontrol durumu iyileştikçe ve politika etkileri ortaya çıkmaya devam ettikçe, Çin'in büyük bir ekonomi, geniş pazar alanı, güçlü kalkınma direnci ve daha fazla reform gibi avantajları daha fazla devreye girecek.

Yılın ikinci yarısında, hala birçok dış istikrarsızlık ve belirsizlik faktörü var ve Çin'in ekonomik toparlanmasının temeli henüz sağlam değil. Ekonomik piyasayı istikrara kavuşturmak için zorlu çabalar gerekecek. Ne kadar zorluk varsa, o kadar ileri gidilebilir. Çin'in uzun vadeli ekonomik büyümesinin temelleri değişmedi, ekonomi güçlü bir dayanıklılıkla karakterize edildi ve bol miktarda makro politika düzenleme aracı var.