2022 BRICS İş Forumu’ndan “Beijing Girişimi”

2022-06-23 09:48:39

2022 BRICS İş Forumu dün Çin’in başkenti Beijing’de düzenlendi. Forumun teması, "BRICS İş Ortaklığını Derinleştirmek ve Küresel Kalkınma İçin Parlak Bir Gelecek Yaratmak" olarak belirlendi.

Dünya ekonomisinin toparlanmasına, yeşil dönüşüme, dijital ekonominin geliştirilmesine, sağlık alanındaki işbirliğinin genişletilmesine, endüstri ve tedarik zincirinin esnekliğinin güçlendirilmesine odaklanan foruma BRICS ülkelerinin ekonomi ve ticaret bakanları, Çin’deki büyükelçiler ve diplomatlar, sanayi ve ticaret çevrelerinin temsilcileri dahil yaklaşık bin kişi çevrimiçi ve çevrimdışı yollarla katıldı.

Tüm katılımcı taraflar ortaklaşa BRICS İş Topluluğu Beijing Girişimi'ni yayınladı.

İnisiyatife göre taraflar salgın koşulunda sağlık işbirliğinin genişletilmesi, dışa açılma düşünceleri doğrultusunda küresel sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi, dijital ekonominin geliştirilmesi, endüstri ve tedarik zincirlerinin esnekliğinin arttırılması ile sanayi ve ticaret çevreleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularında anlaşmaya vardı.

İstatistikler BRICS ülkelerinin dünya toplam ekonomisinin yüzde 23'ünü, mal ticaretinin yüzde 18'ini ve yabancı yatırımın yüzde 25'ini oluşturduğunu gösteriyor.Bu verilerle BRICS, dünya ekonomisinde göz ardı edilemeyecek önemli bir güç haline geldi.