Çin’in ekonomik işleyişi yılın ilk beş ayında istikrarlı bir şekilde ilerledi

2022-06-17 12:09:34

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan edinilen bilgilere göre, Mayıs ayındaki ekonomik işleyiş istikrarlı bir şekilde ilerledi. Sanayi ve ihracat dahil çeşitli alanlardaki artış hızı da yükseliyor.

 Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nda dün düzenlenen olağan basın toplantısında, yılın ilk beş ayındaki ekonomik durum hakkında bilgi verilerek toplumda ilgi gören sıcak konulara değinildi. Halihazırda ülkedeki ekonomik işleyişte toparlanma eğiliminin sürdüğü ve ekonominin istikrarını amaçlayan politika paketinin etkili olduğu belirtildi.

Basın toplantısında ekonomik işleyişteki değişiklikler, “ulusal ekonominin istikrarını koruma” politikasının yerine getirilmesi, sivil yatırımlar, yaz sezonundaki elektrik tedarikinde istikrarın sağlanması, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yeni tip altyapı tesisleri inşası dahil ilgi çekici konulara değinildi.

Birincil sektör salgın ve dışarıdan gelen darbeden fazla etkilenmedi

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’na bağlı Ekonomi Enstitüsü Başkan Yardımıcısı Wu Sa, birincil sektördeki elektrik tüketiminin ikincil ve üçüncül endüstrilerden çok daha yüksek seviyede seyretmesinin en az aşağıdaki iki durumu yansıttığını kaydetti:

-Birincil sektör salgın ve dışarıdan gelen darbeden fazla etkilenmedi. Elektrik tüketimi ekonomik üretim ve yaşamın yansımasıdır. Birincil sektördeki elektrik tüketiminin istikrarlı bir şekilde artması, bu sektör kapsamındaki üretimin nispeten normal düzeyde seyrettiğine işaret ediyor.

-Gıda güvenliğini koruma çalışmasında verimli başarılar elde edildi. Gıda güvenliğinin güvence altına alınması, tüm ekonomik büyümeye elverişli bir temel sağlayabilir.

Erkene alınan yatırımlar, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yararlar getiriyor

Altyapı tesislerdeki yatırım artışına da değinen Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’na bağlı Ekonomi Enstitüsü Başkan Yardımıcısı Wu Sa, altyapı tesis inşası talebinde hâlâ çok büyük boşluk bulunduğuna ve bu nedenle hükümetin altyapı tesis inşasına büyük önem verdiğine işaret etti. Wu, Çin’in 14. Beş Yıllık Kalkınma Planlaması kapsamındaki 102 büyük proje ve bir dizi diğer özel planlamanın büyük motivasyon rolü oynadığını vurguladı.

Wu, “Bu yılki önemli görevlerden biri de söz konusu 102 büyük proje kapsamınındaki yatırımın beklenen zamandan önce tamamlanmasıdır. Böylece kısa vadeli olarak yatırım ortamı iyileştirilebilir, uzun vadeli olarak da kalkınma temeli sağlanarak daha geniş gelişme alanları yaratılabilir.” ifadelerini kullandı.

Wu, özellikle sivil yatırımların birçok önemli projelerin inşasına katılıp reform ve kalkınmanın kazanımlarını paylaşması için fırsatların yaratıldığını hatırlattı.

Çin-Avrupa yük treni seferleri 2021 yılının seviyesine yeniden kavuştu

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’na bağlı Ekonomi Enstitüsü Başkan Yardımıcısı Wu Sa, “2021'de Çin-Avrupa yük tren seferlerinin sayısının hızla arttığı bir yıldı. Bu yılki yük treni seferlerinin işleyişi kısa süre içinde 2021 seviyesine yeniden ulaşması, ülkemizdeki ekonomik toparlanma eğiliminin yansımasıdır. Çin-Avrupa yük tren seferleri daha çok ‘Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ ve ithalat ile ihracatını ilgilendirir. Bunun bir kanıtı olarak mayıs ayındaki ithalat ve ihracatta pozitif büyüme gösterildi.” dedi.

Wu Sa, Çin-Avrupa yük tren seferlerinin sayısının, ekonomik büyüme ve toparlanmanın sağlam temellere sahip olduğunu ve ekonomik büyümenin uluslararası toplumla sıkı bağlantılı olduğunu yansıttığını kaydetti.
Wu, Çin ekonomisinin büyümesinin uluslararası topluma geniş piyasalar yaratarak sürekli olarak ivme ve destek sağlamakta olduğunu da vurguladı.

Wu, ekonominin devamlı bir şekilde toparlanmasıyla, Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısı ve etkisinin daha da artacağını, dolayısıyla ulusal ekonomideki ikili sirkülasyonun oluşumuna ve uluslararası sirkülasyona katılıma daha büyük destek sağlayacağını sözlerine ekledi.