Her Hafta Bir Hikâye (21) Ateş böceklerinin ışığında okumak

2022-05-23 13:29:08

Ateş böceklerini keseye doldurma hikâyesinin kahramanı Che Yin.

Jin Hanedanı döneminde yaşayan Che Yin, yeni bilgiler edinmeye çok hevesli bir çocuktu. Ancak ailesinin yoksul olması nedeniyle iyi bir eğitim alma imkânına sahip olamadı. Babasının kazandığı para, ancak tüm ailenin geçimini  sağlamaya yetiyordu. Che Yin'in akşam kitap okuması için gerekli gaz yağını alacak paraları yoktu. Che, akşamları sadece şiir okuyabiliyordu. Bir yaz akşamı Che, avluda yazı ezberlediği esnada alçakta uçan birçok ateş böceği gördü. Titreşen ışık karanlıkta göz kamaştırıcıydı. Che, "Çok sayıda ateş böceği bir araya gelse, bu bir ışık kaynağı olmaz mıydı?" diye düşündü. Hemen, beyaz ve ipekten bir kese buldu, onlarca ateş böceği yakalayarak kesenin içine doldurdu. Çok parlak olmasa da bu ışıkta okuyabiliyordu. Artık civarında bir ateş böceği bulunduğu müddetçe okumasının önünde herhangi bir mâni yoktu. Tek gerekli olan, onları yakalayıp bir arada tutarak, bir lamba olarak kullanmaktı. Che Yin, bu çalışkanlığı ve azmi sayesinde sonunda yüksek rütbeli bir yetkili oldu.

Kardan yansıyan ışık altında kitap okuma hikâyesinin kahramanı Sun Kang'dır.  

Sun Kang da Jin Hanedanı döneminde yaşayan, Che Yin ile benzer kaderi paylaşan bir çocuktu. Ailesinin lamba için gaz yağı alacak parası olmadığından, geceleri kitap okuyamıyordu. Erkenden uyumak zorunda kalan Sun, vaktinin boşa gitmesine çok üzülüyordu. Bir gece, uykusundan uyandı ve başını çevirdiğinde pencerenin aralığından bir ışık sızdığını fark etti. Pencereyi açınca bu ışığın kardan yansıdığını anladı ve kendi kendine düşündü: "Niçin kitap okumak için karın ışığını ödünç almıyorum?"

Sun Kang'un uykusu artık kaçmıştı. Hemen üstünü değiştirerek kitabıyla beraber dışarı çıktı.

Karla kaplı geniş alan, ışığın yansımasıyla çalışkan gencin odasından çok daha aydınlık hâle gelmişti. Soğuğa aldırmayan Sun Kang, hemen kitabını okumaya başladı. Elleri ve ayakları üşüdüğünde, ayağa kalkıp koşmaya başlıyor, parmaklarını ovuştuyordu. O günden beri, karlı gecelerde hiç üşenmeden dışarı çıkmış Sun Kang. Okumak için bulduğu bu fırsatı kaçırmamış. Bu sıkı çalışma azmi sayesinde yaşadığı dönemin mühim bir âlimi olarak kabul gören Sun Kang, daha sonra da üst düzey bir devlet yetkilisi olmuş.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, katıldığı bir konferansta, eski çağlarda yaşayanların bilgi elde etmek ve bilgeliğe ulaşmak uğruna yoksulluk engeliyle nasıl mücadele ettiğine işaret etmiş, gelecek nesillerin bu azim ve gayreti anlayarak, bu çabalardan ders almaları gerektiğinin altını çizmiştir.