Birleşmiş Milletler’den küresel açlık uyarısı

2022-05-19 10:58:34

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Gıda Güvenliği Bakanlar Toplantısı, BM’nin New York’taki genel merkezinde düzenlendi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken toplantıyı yönetti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres küresel gıda güvenliğinin en son gelişmeleri hakkında toplantıya katılan çok sayıda ülkenin temsilcilerine bilgi verdi. 

BM Genel Sekreteri Guterres toplantıda yaptığı konuşmada, küresel açlık sorununun tarihin en ciddi boyutuna ulaştığına dikkat çekti. Guterres, geçtiğimiz iki yıl gibi kısa bir zaman içinde gıda güvencesinden ciddi şekilde yoksun olan nüfusun iki kat artarak, COVID-19 salgını öncesindeki 135 milyondan günümüzde 276 milyona yükseldiğini belirtti. 500 binden fazla insanın kıtlıkla boğuştuğuna değinen Guterres, bu sayının 2016 yılından bu yana geçen zaman içinde yüzde 500 oranında artış gösterdiğini söyledi. 

Guterres, geçen yıl içinde küresel gıda fiyatlarının yüzde 33’den fazla arttığına dikkat çekerek, gübre fiyatları yaklaşık yüzde 50 civarında artarken, ham petrol fiyatlarının ise yaklaşık yüzde 66 civarında artış gösterdiğini vurguladı. 

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun bu artışlar karşısında çaresiz kaldığının altını çizen Guterres, söz konusu ülkelerin çoğunun piyasa zayıflığı nedeniyle kredi de alamadığını, kredi alabilen ülkelerin ise yüksek faiz ödemek zorunda kaldığını kaydetti. Guterres, dolayısıyla bu ülkelerin borç sıkıntısı ve temerrüt riskiyle karşı karşıya bulunduklarını belirtti. 

Guterres, dünyanın piyasalardaki baskıları hafifletmek maksadıyla gıda ve gübre tedarikini artırması gerektiğini vurguladı. Guterres, Ukrayna’da, Rusya ve Beyaz Rusya’da üretilen gıdalar ve gübrelerin küresel piyasaya yeniden sokulmaması halinde, mevcut küresel gıda krizine etkili çözüm getirilemeyeceğini ifade etti. Guterres, “Nitekim sosyal güvenlik sistemi, ihtiyacı olan her kişiyi kapsamalı. Gelişmekte olan ülkeler, mutlaka sermaye ve finansmanı elde etmeli, böylece bu ülkeler ihtiyaç sahibi herkese yardım sağlayabilir. Küresel finansman kuruluşları da büyük miktarda yatırımlar yaparak küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlamalı, artan küresel borç krizinin önü alınabilir. Buna paralel olarak tüm dünya ülkelerinin hükümetleri, tarım üretimine destek vermeli, insani yardıma da yeterli ödenek ayırmalı.” diye konuştu. 

BM Genel Sekreteri Guterres, BM’nin küresel gıda güvenliğini yakından takip ettiklerine işaret ederek, uluslararası toplumun derhal tedbirler alarak çaba harcamaya devam ettiğini söyledi. Guterres, BM’nin küresel gıda, enerji ve finans krizlerine müdahale ekibinin krizin toplumun savunmasız kesimine olan etkileri analiz ederek çözüm planlarını belirlemeye çalıştığını dile getirdi. Guterres, gıda krizinin ülke sınırı tanımadığına dikkati çekerek, bu krizi tek bir ülkenin göğüsleyemeyeceğini, milyonlarca insanın açlıktan kurtulmasının tek doğru çözümü için tüm dünya ülkelerinin dayanışma içinde acil ve ortak adımlar atmaları gerektiğini ifade etti.