Çin’den uluslararası topluma Ukrayna krizi için müzakereye destek çağrısı

2022-05-13 17:31:52

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu, ilgili tarafları Rusya ile Ukrayna arasında diyalogun kurulup krizin barışçı yollarla çözülmesini desteklemeye çağırdı. 

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından dün Ukrayna Oturumu düzenlendi. Chen Xu, oturumda yaptığı konuşmada ilgili taraflardan Rusya ile Ukrayna’nın müzakere yapmasını destekleyerek ortak, birleşik, sürdürülebilir ve işbirliğine dayalı güvenlik anlayışı temelinde dengeli, etkili ve sürdürülebilir küresel ve bölgesel güvenlik çerçevesini ortaklaşa kurmalarını istediklerini dile getirdi. Chen, çok taraflılıkta ısrar edilerek uluslararası insan hakları davasının sağlıklı bir şekilde gelişmesinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Chen, Ukrayna sorunu konusunda Çin’in Ukrayna dahil olmak üzere bütün ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, BM Tüzüğü’nde belirlenen ilkelere sadık kalınması, bütün ülkelerin güvenlik hakkındaki rasyonel taleplerine önem verilmesi ve krizin barış yoluyla çözülmesine yararlı olan bütün çabaların desteklenmesi gerektiği kanısında olduğuna işaret etti. İlgili ülkelere sivillerin can güvenliğini korumak, kadın ve çocuk gibi hassas kesimlerin temel haklarını savunmak ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için somut tedbirleri almaları çağrısında bulunan Chen, Çin’in Ukrayna’ya birçok kez acil insani yardım sağladığını hatırlattı.

Chen, uluslararası toplumun yangına körükle gitmek yerine Rusya ile Ukrayna’nın müzakere yapmalarına aktif koşullar yaratması gerektiğini vurguladı.