“Kuşak ve Yol” üzerinde gerçekleştirilen ilerlemeler

2022-05-13 20:28:13

“Kuşak ve Yol” Uluslararası İşbirliği Forumu’nun ilki 14 Mayıs 2017’de yapıldı. Beş yıldır “Kuşak ve Yol” üzerinde gerçekleştirilen işbirliğiyle yeni ilerlemeler kaydedildi.

Bu yılın Mart ayı itibariyle Çin, 149 ülke ve 32 uluslararası örgütle “Kuşak ve Yol” inşası için işbirliği belgelerini imzaladı.

2021 yılında Çin ile “Kuşak ve Yol” güzergahındaki diğer ülkeler arasındaki mal ticareti, 2020 yılına kıyasla yüzde 23.6 oranında artarak 1 trilyon 711 milyar ABD Doları’nı buldu.

Çin firmalarının, 2021 yılında “Kuşak ve Yol” üzerindeki 57 ülkenin finans dışı sektörlerine yaptıkları doğrudan yatırım, 2020 yılına göre yüzde 6.7 oranında büyüyerek 19 milyar 320 milyon ABD Doları’na ulaştı.

Çin firmaları tarafından sınır ötesi ekonomik ve ticari işbirliği bölgelerinden, ev sahibi olan ülkelere 6 milyar 600 milyon dolarlık vergi sağlanırken 392 bin kişi istihdam edildi.