Her Hafta Bir Hikâye (17)Tahta kova teorisi

2022-04-27 09:28:53

Tahta bir kovanın ne kadar su taşıyabileceği en uzun tahta parçasına değil, en kısa parçaya bağlıdır. Bir kovanın suyla dolabilmesi için onu oluşturan her kalasın aynı hizada ve sağlam olması gerekir. Kalaslardan biri eğriyse veya birinin altında delik varsa o kova dolmaz.

"Tahta kova veya ahşap varil teorisi" olarak anılan bu düşünce, bir ülkenin gelişmesinin karmaşık bir durum olduğunu, genel kalkınma düzeyinin yalnızca avantajlar değil, dezavantajlar tarafından da belirlendiğine işaret etmek için kullanılır. Bu nedenle kalkınmanın ilerletilmesi için yalnızca üstünlüklerin ve güçlü yönlerin değil, zayıflık ve eksikliklerin de görülmesi, hem kapsamlı ve sürdürülebilir hem de koordine kalkınma elde edilmesi için mevcut eksikliklerin giderilmesine odaklanılması gerekir.

Çin’in Zhejiang eyaleti, 2002 yılında tüm eyaletin koordine bölgesel kalkınmasının sağlanması için "Dağ-Deniz İşbirliği Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında eyaletin gelişmiş kıyı bölgeleri ile güneybatı kesimindeki dağlık bölgeler ve adalar gibi az gelişmiş noktaları arasında sektörel gelişme, yeni köy inşası, mesleki eğitim, istihdam ve toplumsal gelişme alanlarındaki proje işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışıldı.

Xi Jinping, Zhejiang'da görev yaptığı dönemde eksiklikleri gidermeyi ve kalkınmayı koordine etmeyi reform ve kalkınma uygulamalarıyla kaynaştırdı.

Aralık 2012'de Xi Jinping, sert rüzgârlara ve karlı havaya rağmen incelemelerde bulunmak üzere Taihang Dağları'nın  derinliklerindeki bölgelere gitti. Birçok yoksul yerleşimin bulunduğu bölgede, kişi başına düşen yıllık gelir 900 yuan civarında.

Cumhurbaşkanı Xi, yoksul bölgelerin durumunu yerinde gözlemlemenin başkent Beijing'den 3,5 saatlik yolculuk yapmaya değer olduğunu söyledi. Xi’nin bu sözleri, kentsel ve kırsal kesim ve farklı bölgeler arasındaki gelir uçurumunun kapatılmasına gösterdiği büyük ilgiyi yansıtıyor.

Xi Jinping, Şubat 2014'te Rus televizyonuna verdiği demeçte, koordineli gelişimin içeriğini "on parmakla piyano çalmak " metaforuyla açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "tahta kova teorisi" aracılığıyla eşgüdümlü kalkınmanın önemine ışık tuttu. Xi, orta hâlli refah toplumunun yalnızca gelişmiş bölgelerde değil, az gelişmiş bölgelerde de kapsamlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş oldu.