Dayanıklı Çin ekonomisi, dış riskler ve salgının etkisinden kurtulacak

2022-04-26 14:54:37

2022 yılının başından itibaren, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin tırmandırılması ve COVID-19 salgını, uluslararası sektör ve tedarik zincirine büyük zarar verdi, dünya ekonomisinde istikrarsız ve belirsiz unsurlar çoğaldı. 

Söz konusu olumsuz etkilere rağmen, yılın ilk çeyreğinde Çin’in sanayi ve tarımsal sektörleri istikrarlı gelişti, özellikle bilimsel inovasyon sektörü hızlı bir şekilde büyüdü, sektör ve tedarik zincirinin güvenliği sağlandı, iç tüketim piyasasında büyük potansiyel ortaya çıktı.

Tüm bunlar, Çin ekonomisinin dış riskler ve salgının etkisinden kurtulup belirlenen gelişme hedefine ulaşabileceğini gösterdi.

2022 yılının Ocak ve Mart ayları arasında, Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8, sanayi sektörünün katma değeri yüzde 6,5 oranında, yüksek teknoloji sektörünün katma değeri yüzde 14,2, tarımsal sektörün katma değeri ise yüzde 4,8 oranında arttı, tarımsal ürünlerin arzında bolluk vardı.

Ekonominin istikrarlı gelişmesi sağlanırken, Çin hükümeti ekonominin kaliteli gelişmesine büyük önem verdi. Çin hükümetinin 2022 yılında uyguladığı para politikasına göre, bilimsel inovasyon şirketlerine kredi ve vergi desteği arttırıldı, ülkenin birçok eyaletinde bilimsel araştırma merkezlerine büyük yatırım yapıldı.

Yılın ilk çeyreğinde, bilişim hizmeti sektörüne yapılan yatırım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.3, bilimsel araştırma sonucunun kullanımına yapılan yatırım ise yüzde 19 oranında arttı.

Elektrikli otomobilin üretimi yüzde 140,8, güneş pilinin üretimi yüzde 24,3, sanayi robotunun üretimi yüzde 10,2 oranında arttı. Bilimsel inovasyon sektörlerinin hızlı yükselişi, Çin ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulundu.

Ekonominin sağlıklı olarak gelişmesini sağlamak için, Çin hükümeti sektör ve tedarik zincirinin güvenliğinin korunmasına büyük önem verdi. Ekonominin gelişmesinde belirsiz unsurların çoğalması durumunda, sanayi imalat şirketlerinin işleyişinin korunması için büyük çaba gösterildi. Geçen yılın itibarıyla, ülkede sanayi imalatıyla ilgili birçok bilimsel araştırma merkezi ve orta ile küçük ölçekli kaliteli sanayi şirketi kuruldu. Bunun yanı sıra, yılın ilk çeyreğinde ülkede demiryoluyla gerçekleştirilen kargo ağırlığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 oranında artarak 948 milyon tonu buldu, ekspres kargo şirketlerinin uyguladığı kargo miktarı yüzde 10,5 oranında artarak 24 milyar 230 milyona ulaştı. Salgının etkisiyle, Shanghai dahil bazı kentlerdeki tedarik halkasında sıkıntılar yaşanmasına rağmen, merkezi ve bölgesel yönetimin çabalarıyla şu an tedarik durumu çok iyileştirildi.  

Çin’in iç tüketim piyasasındaki büyük potansiyel, ülke ekonomisinin dayanıklılığına teminat sağladı. Çin, 400 milyonluk orta gelirli sınıfı olan 1 milyar 400 milyon nüfusa sahip. Yılın ilk çeyreğinde, Çin vatandaşlarının kişi başına düşen tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında artarak 6393 yuanı (yaklaşık 1015 dolar) buldu. Ülkede sabit sermayeye yapılan yatırım yüzde 9,3 oranında arttı. Verimli, adil ve dışa açık bir piyasanın kurulması, Çin ekonomisinin gelişmesine büyük katkıda bulunacak. 

Çin ekonomisinin büyüme eğilimi korundu. Salgınla mücadele ve ekonominin gbüyümesi arasında dengeli noktanın bulunması durumunda, Çin ekonomisinin dış riskler ve salgından kurtulup belirlenen büyüme hedefine ulaşması bekleniyor.