Pasifik İttifakı, Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuluyor

2021-12-15 11:33:36

Pasifik İttifakı, Çin ile işbirliğini derinleştirmeyi arzuluyor_fororder_VCG211235713811

Çin ve Küreselleşme Merkezi (CCG) adlı düşünce kuruluşu tarafından önceki gün düzenlenen seminerde, Pasifik İttifakı’na üye ülkelerin Beijing’deki büyükelçileri, ülkelerinin Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Farklı bölgelerden ortaklarla yatırım ve ticaret işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Latin Amerikalı ticaret bloğu Pasifik İttifakı, Şili, Kolombiya, Meksika ve Peru’dan oluşuyor.

Pasifik İttifakı’nın gözlemci üyesi olan Çin, aynı zamanda ittifakın başlıca ticaret ortağı konumuna sahip.

Nisan 2011’de kurulan Pasifik İttifakı, toplam 230 milyonluk nüfusu kapsıyor. Latin Amerika bölgesinin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 25’i, doğrudan yabancı yatırımının yüzde 40’ı ve ticaret hacminin yüzde 60’ı Pasifik İttifakı ülkeleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Pasifik İttifakı’nın dönem başkanlığını yürüten Kolombiya’nın Beijing Büyükelçisi Luis Diego Monsalve, ekonomik büyümeyi artıracak ve sürdürülebilir stratejiler ortaya koymak için Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Pasifik İttifakı’nın dört üyesinin Çinli işletmelerin yatırımlarını beklediğine işaret eden Büyükelçi Monsalve, “Önümüzdeki dönemde Çin ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki bağlanırlık daha da güçlenecek. Bu bağlamda, daha fazla Çinli işletme Pasifik İttifakı üyelerindeki imalat sektörüne yatırım yapacak. Ayrıca Çin’in bölgedeki yeni alanlara yatırımlarını artırması da bekleniyor. Özellikle pandemi döneminde birçok Çinli ilaç firması Latin Amerika’da yatırım fırsatı arayışında. Yeşil kalkınma açısından ise kıtada yeni enerji alanında büyük yatırım fırsatları bulunuyor. Çinli işletmelerin yüksek katma değerli alanlara yatırım yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meksika’nın Beijing Büyükelçisi Jesús Seade Kuri, coğrafi uzaklık nedeniyle Çinli tüketicilerin Pasifik İttifakı’nın dört üyesine dair bilgisinin çok sınırlı olduğu kanısında. Meksikalı büyükelçi, Pasifik İttifakı ile Çin arasındaki kültürel ve beşeri temasların yoğunlaştırılmasının ikili ticaret ilişkilerinin pekiştirilmesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Büyükelçi Kuri, “Pasifik İttifakı ve Çin arasındaki verimli, dışa açık, müreffeh ve sürekli artan ticari ilişkiler korundu. Bana göre, Çinlilerin Latin Amerika’ya daha aşina olmaları için çalışılmalı. Dolayısıyla, kültür ve turizmin yanında diğer dostane yollarla iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlamalıyız.” dedi.

Peru’nun en büyük ticaret ortağı olan Çin’in bu ülkeden ithalatında demir cevheri ile tarım ürünleri ağırlıklı yer tutuyor.

Peru’nun Beijing Büyükelçisi Luis Quesada, önümüzdeki dönemde Çin’in Peru’dan ithal ettiği ürünlerin çeşitlerinin artmasını dilediklerini kaydetti. Çinli işletmelerin de Peru’ya yatırım yapmasını temenni ettiklerini dile getiren Büyükelçi Quesada, “Hâlihazırda Çin’e daha çok birincil mallar ihraç ediyoruz. Ancak ihracatımızı çeşitlendirerek Çin’e daha fazla yüksek katma değerli mal ihraç etmeyi umuyoruz. Ürünlerimizin Çin piyasasına giriş düzeyi de artmalı. Diğer yandan, gelecekte Peru ve Çin’in teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirliğini pekiştirmesini arzuluyoruz.” ifadelerini kullandı.

董芳远