Çin ve Nikaragua arasında yeniden diplomatik ilişki kuruldu

2021-12-10 15:44:30

Çin ve Nikaragua arasında yeniden diplomatik ilişki kuruldu_fororder_VCG111361095092

Wang Juemian, CRI Haber Merkezi

Nikaragua hükümetinin Taiwan’la ilişkileri kestiğini açıklamasının ardından Çin ve Nikaragua tarafından yeniden diplomatik ilişkilerin kurulduğu ilan edildi. Böylece, Nikaragua Çin’le diplomatik ilişki kuran 181. ülke oldu.

Dünyada tek bir Çin var. Çin Halk Cumhuriyeti, Çin’i temsil eden yegane meşru hükümet ve Taiwan da Çin toprağının ayrılmaz bir parçası. Bu gerçek aynı zamanda genel kabul gören bir uluslararası ilişkiler normu. Son yıllarda Taiwan makamıyla sözde ilişki kuran ülkeler art arda Taiwan’la ilişkilerini kesip, Çin Halk Cumhuriyeti’yle diplomatik ilişki kuruyor.

Nikaragua’nın Çin’le koşulsuz olarak yeniden diplomatik ilişki kurup, Taiwan’la herhangi bir resmi temasta bulunmama taahhüdü sunması, Tek Çin ilkesinin insanların isteklerine uyduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu aynı zamanda ABD'nin son zamanlarda sık sık oynadığı "Taiwan kartına" da güçlü bir tepki niteliği taşıyor.

Aslında, bütün dünya Taiwan makamlarının uluslararası arenada uyguladığı “para diplomasisini” net bir şekilde anladı. Taiwan’ın asıl amacı, gerçekten ilgili ülke ve bölgelerin kalkınmasına yardımcı olmak değil, Çin’i bölme hedefine ulaşmak.

Edinilen bilgiye göre, Taiwan makamları şu an Nikaragua’yla işbirliği ve yardım planlarını kapsamlı şekilde durdurarak, teknik personelini çekmeye karar verdi. Bu, Taiwan makamlarının “para diplomasisinin” özünü iyice ortaya çıkarttı.

Büyük ya da küçük bütün ülkelerin eşit olması kanısında olan Çin, ülkelerin halklarının kalkınma yollarına bağımsız şekilde karar verme hakkına saygı gösteriyor ve bütün ülkelerin ekonomilerini geliştirerek, halkın yaşam koşullarını iyileştirmesine destek veriyor.

Mevcut durumda, Çin ile Latin Amerika ve Karayipler bölgesi arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. Çin ile Nikaragua arasında diplomatik ilişkinin yeniden kurulmasından sonra iki taraf, karşılıklı saygı ve eşitlik ile karşılıklı yarar temelinde bütün alanlarda işbirliği yürüterek, iki ülkeye ve halklarına fayda sağlayacak. Taiwan’la sözde “diplomatik ilişki” sürdüren bir avuç ülke de bir an önce yanlış değerlendirmelerinden vazgeçip, zamanın eğilimine ve insanların isteklerine uyan doğru tercihi vermeli.

Nikaragua’nın doğru tercihinin tam tersine, Litvanya yönetimi ise Taiwan makamlarının ülkede sözde “Taiwan Temsilciliği” kurmasına izin verip, Tek Çin ilkesine açıkça aykırı girişimlerde bulundu. Litvanya bunun bedelini ödeyecek.

Çin’in birleşmesi, engellenemez bir tarihi eğilim. Taiwan da bazı Amerikan siyasetçilerin siyasi pazarlık kozu değil. Çin halkının ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmadaki büyük kararlılığı, iradesi ve yeteneği azımsanmamalı. Taiwan makamları, ABD’nin desteğiyle ateş oynamaya devam ettiği sürece daha büyük başarısızlıklara mahkum.

尹婷婷