Çin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını güçlendirerek sürdürüyor

2021-10-28 20:51:42

Çin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını güçlendirerek sürdürüyor_fororder_VCG111338423435

Küresel ısınmanın etkileri giderek daha belirgin hâle geldikçe, iklim değişikliğiyle mücadele aciliyet taşıyan bir küresel sorun olarak algılanmaya başladı.

Çin tarafından kısa süre önce yayımlanan “İklim Değişikliğinin Göğüslenmesi: Çin’in Politikaları ve Eylemleri” başlıklı beyaz kitap, dış dünyaya Çin’in son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadele alanında kaydettiği ilerlemeleri gösterdi.

12. Beş Yıllık Plan (2011-2015) döneminden itibaren Çin, iklim değişikliğini ulusal ekonomik ve toplumsal gelişme planına dâhil etti. Bir ulusal strateji olarak kabul edilen iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Beyaz kitapta yer alan verilere göre, Çin'de karbon emisyonu yoğunluğu 2020'de 2015'e kıyasla yüzde 18,8, 2005'e göre ise yüzde 48,4 azalırken, uluslararası topluma taahhüt edilen yüzde 40-45’lik azaltım hedefi geride bırakıldı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Eylül 2020'de 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun genel oturumlarında yaptığı konuşmada, Çin'in karbon boşaltımında 2030'a kadar zirveye ulaşacağını, 2060 itibarıyla da karbon nötrlüğü elde edeceğini söyledi.

Çin hükümeti, söz konusu karbon hedeflerini ekonomik ve toplumsal gelişme alanındaki genel çalışmalara dâhil ederek, ekolojiye öncelik veren, yeşil ve düşük karbonlu yüksek nitelikli kalkınma yolunu kararlılıkla izliyor.

Aynı zamanda küresel iklim yönetişimine de aktif şekilde katılan Çin, Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması süreçlerini ilerletme ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında Güney-Güney işbirliğini güçlendirme gibi çalışmalarıyla küresel iklim yönetişimine güç katıyor.

Beyaz kitapta yer alan verilere göre, Çin 2011 yılından beri iklim değişikliğiyle mücadele için Güney-Güney işbirliğine yaklaşık 1,2 milyar yuan sağlarken, bu alanda 35 ülke ile 40 işbirliği belgesi imzaladı. Çin, ayrıca yaklaşık 120 gelişmekte olan ülke için iklim değişikliği alanında çalışacak yaklaşık 2 bin yetkili ve teknisyen yetişmesine katkıda bulundu.

Uluslararası durum, önümüzdeki dönemde hangi yönde değişirse değişsin, Çin verdiği sözleri tutarak çok taraflılık ile ortak ancak farklılaştırılmış sorumluluk ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalacak, kendi gücüne dayalı katkı hedefini somut adımlarla yerine getirecek ve Paris İklim Anlaşması’nın istikrarlı ve uzun vadeli şekilde uygulanmasına destek olacak.

 

吴丹