Çin, bu yılki gelişme hedeflerine ulaşma kapasitesine sahip

2021-10-18 19:36:41

Çin, bu yılki gelişme hedeflerine ulaşma kapasitesine sahip_fororder_rBABDGFtREqAfS8UAAAAAAAAAAA782.897x504.800x450

Çin hükümeti, bugün yılın ilk üç çeyreğine ilişkin ekonomi verilerini açıkladı. Buna göre Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 9,8 oranında artarak 82 trilyon 313 milyar 100 milyon yuana ulaştı. Tüketim, sanayi üretimi, sabit sermaye yatırımı, istihdam ve vatandaşların geliri açılarından bakıldığında, Çin’de başlıca ekonomik endekslerin yılın ilk üç çeyreğinde genel olarak rasyonel boyutta seyrettiği görülüyor. Bu, Çin ekonomisinin birçok risk ve meydan okumanın üstesinden geldiğini, canlanma ve gelişme eğilimini koruduğunu kanıtlıyor. Çin ekonomik büyüme açısından hâlâ dünyanın ilk sıralarında yer alıyor.

Çin ekonomisinin yılın ilk üç çeyreğindeki performansı, dördüncü çeyreğe de olumlu zemin hazırladı. Tüketime gelince, istihdam olanakları ve vatandaşların gelirlerinde kaydedilen sürekli artış, halkın tüketim kapasitesinin artmasına yardımcı olacak. İstihdam, halkın yaşam koşullarının en önemli göstergelerinden biri. Yılın ilk üç çeyreğinde Çin’in kentsel kesiminde 10 milyon 450 bin kişi istihdam edildi. Bu, tüm yıl için belirlenen istihdam hedefine yüzde 95 oranında ulaşıldığı anlamına geliyor. Kişi başına düşen gelir ise yüzde 9,7 oranında arttı. Bu rakamın ortalama büyüme hızı son iki yılda yüzde 5,1 olarak tespit edildi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak Çin’in ekonomik canlanmayı koruması, dünya ekonomisi için de hayati önem taşıyor. Çin, küresel tedarik zinciri ve sanayi zincirinin kritik halkasıdır. Çin dünyaya ihtiyaç duyduğu gibi, dünya da Çin’e ihtiyaç duyuyor.

Önümüzdeki günlerde Çin, ekonomik canlanma için acele adımlar yerine istikrarlı adımlar atmaya devam edecek. Çin, piyasa dinamizmini ve büyüme ivmesini koruyacak, iç tüketim potansiyelini sürekli açığa çıkaracak, böylece bu yıl için belirlenen ekonomik hedeflere ulaşmayı garanti altına alacak. Çin’de reform ve dışa açılma da derinleşmeye devam ediyor. Kapıları tüm dünyaya açık olan Çin, diğer ülkelerle gelişme meyvelerini paylaşmaya hazır.   

刘文俊