Çin halkı, “tam süreçli halk demokrasisi” sayesinde ülkenin sahibi oldu

2021-10-15 11:33:02

Çin halkı, “tam süreçli halk demokrasisi” sayesinde ülkenin sahibi oldu_fororder_微信图片_20211015101514

“Bir devlette demokrasinin varlığını ispatlamak için en kritik standart, halkın ülkenin sahibi konumunda olup olmadığıdır.” Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Xi Jinping kısa süre önce düzenlenen Merkezi Halk Kongresi Çalışma Konferansı’nda bu değerlendirmede bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping çeşitli vesilelerle Çin’de “tam süreçli halk demokrasisi” düşüncesini ortaya koydu. Halkın ülkenin egemeni olduğunu gösteren bu düşünce, halkın gerçek gereksinimlerini karşılayan demokratik sisteme işaret eder ve Çin tarzında demokrasinin özelliklerini yansıtır.

Dünyanın üye sayısı açısından en büyük siyasi partisi olan ÇKP, kuruluşundan beri, Çin halkının ülkenin sahibi olmasını en önemli misyonu olarak görüyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana geçen süre içinde ÇKP, halk kongresi sistemi, çok partili işbirliği ve siyasi danışma sistemi gibi bir dizi sistemi devreye sokarak, halkın, devletin tüm yetkilerini elinde bulundurmasını garanti altına aldı.

18. Ulusal Kongresi’nde ÇKP, “tam süreçli halk demorakrasisi” düşüncesini ortaya koydu. Konge’den itibaren Çin’de bilimsel ve demokratik yöntemlerle kararlar alındı, yasama ve hukuki düzenleme süreçlerinde toplumun çeşitli çevrelerinin önerileri dinlendi, böylece halkın çıkarları etkin şekilde korundu.

Çin’in “tam süreçli halk demokrasisi”ni yürütmede kaydettiği başarılar, tüm dünya ülkelerine demokrasinin farklı modellerini uygulama hususunda cesaret verdi. Dünyanın farklı ve renkli siyasi sistemini tek bir kriterle değerlendirmek, demokrasi dışı bir uygulamadır. Son yıllarda Batılı ülkeler, hegemonyacılığa başvurarak demokrasiyi tek bir tanıma sıkıştırmaya ve tekelleştirmeye, diğer ülkelere otokrasi damgası vurmaya kalkıştı. Ancak büyük toplumsal kaoslar ve başarısızlıklar yaşamaları nedeniyle Batılı ülkelerin “demokratik efsanesi” artık çökmüş durumda. Tüm dünya ülkeleri, kendilerine uygun demokratik gelişme yolunu tercih etme hakkına sahiptir.

“Demokrasi; biblo değildir, halkın gereksinimlerini karşılamak için vardır.” Gerçekler, Çin’e özgü sosyalist demokratik siyasi yolun başarılı olduğunu kanıtladı. Gelecekte Çin halkı bu yolda ilerlemeye devam edecek, tam süreçli halk demokrasisini geliştirecek, halkın güzel yaşam beklentisini etkin şekilde karşılayacak, insanlığın siyasi medeniyetinin ilerlemesine daha fazla Çin bilgeliği sunacak.   

刘文俊