Kunming Deklarasyonu küresel çevre yönetişimine dinamizm kattı

2021-10-14 10:39:43

Kunming Deklarasyonu küresel çevre yönetişimine dinamizm kattı_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F1013%2Fd1a57191j00r0xanu003wc000wk00gqg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı’nın dünkü oturumunda Kunming Deklarasyonu onaylandı. Deklarasyonda taraflara dünyadaki tüm canlılar için kader ortaklığı oluşturma çağrısında bulunuldu. Kunming Deklarasyonu’nun küresel çevre yönetişimine yeni dinamizm kattığı değerlendirmesi yapıldı.

Kunming Deklarasyonu’nda dünya genelinde biyolojik çeşitliliğin azalma eğilimini önlemek, 2030 yılına kadar biyolojik çeşitliliğin canlanma yoluna girmesini sağlamak ve 2050 yılı itibarıyla insan ve doğanın uyumlu şekilde bir arada var olduğu bir dünyaya kavuşmak için “2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesi”nin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi yönünde ortak çaba harcanmasının önemine vurgu yapıldı.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin, Kunming Deklarasyonu’nun başlangıçta Çin tarafından ortaya koyulduğuna dikkat çekerek, deklarasyonun BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı’nın dünkü oturumunda kabul edildiğini kaydetti.

Zhao Yingmin, “Kunming Deklarasyonu’nun hazırlanması sürecinde Çin tarafı dışa açıklık, şeffaflık, kapsayıcılık ilkelerini dikkate aldı, ilgili taraflar da öneriler sundu. Böylece deklarasyonun içeriği daha da zengin ve eksiksiz hale getirildi. Bu, ülkelerin biyolojik çeşitliliğin azalmasını önlemek için ortak adım atma arzusunu yansıtıyor.” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin, Kunming Deklarasyonu’nun dört bölüme ayrıldığına dikkat çekti.

Buna göre, ilk olarak biyolojik çeşitliliğin korunması hususunda genel düzenleme yapılmalı ve destekleyici tedbirler alınmalı. “2020 sonrası küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesi”nin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi hızlandırılmalı. Biyolojik çeşitliliğin değeri gösterilmeli ve ülkelerin politika, hukuk ve planlama konularında biyolojik çeşitliği ön plana almaları teşvik edilmeli.

İkinci olarak, çevre hukuku çerçevesi standart hale getirilmeli; ekosistem türleri ve gen faktörü açılarından biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği korunmalı ve genetik kaynaklar paylaşılmalı.

Üçüncü olarak biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açan unsurları ortadan kaldırmak için çözüm planları hazırlanmalı.

Son olarak da çok taraflı çevre sözleşmeleri ve ilgili küresel süreçler koordineli şekilde ilerletilmeli.

Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin, “Kunming Deklarasyonu’nda ülkelere tarihi adımlar, gerçekçi politikalar ve tedbirler ile biyolojik çeşitlilik çerçevesini istişare etme ve uygulama çağrısı yapıldı. Deklarasyon aslında ülkelerin ekolojiyi koruma yönündeki ortak beklentilerini yansıtıyor. Bu bağlamda küresel çevre yönetişimine dinamizm katacaktır. Ayrıca insan ve doğanın uyumlu şekilde bir arada yaşamasını öngören 2050 vizyonuna ulaşmak için ortak çaba harcayacağız.” dedi.

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Genel Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema, Kuming Deklarasyonu’nu “aktif ve güçlü” olarak değerlendirdi. Mrema, adı geçen belgenin 57 taraf ülkenin ortak çabalarının sonucu olduğuna dikkat çekerek, bunun tüm dünyaya teşvik edici bir sinyal verdiğini belirtti.

Mrema “Kunming Deklarasyonu, ülkelerin siyasi iradeleri ve taahhütleridir. Belgede biyolojik çeşitliliğin el birliğiyle korunması için alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlar belirlendi. Kunming Deklarasyonu’nun kabul edilmesi, ülkelerin biyolojik çeşitliliği koruma aciliyetini kavradıklarını gösteriyor. Çok sayıda ülkenin liderinin çevreyi koruma taahhüdünde bulunması son derece yüreklendirici ve umut verici. ” ifadelerini kullandı.  

刘文俊