Çin’de merkezi bölgenin büyümesi için yeni plan açıklandı

2021-07-26 21:14:50

Çin’de merkezi bölgenin büyümesi için yeni plan açıklandı_fororder_VCG111299657494

Yayınlanan yeni bir plana göre Çin, yüksek kaliteli kalkınmayı artırmaya ve üst düzey dışa açılmayı teşvik etmeye odaklanarak, merkezi bölgenin güç kazanmasının yolunu açıyor. Çin’in doğusu ve batısı arasında bir köprü görevi gören merkezi bölgenin “çifte sirkülasyon" kalkınma paradigmasını teşvik etmede kilit bir rol oynaması bekleniyor. Uzmanlar, yeni planın merkezi yetkililerin Anhui, Henan, Jiangxi, Shanxi, Hunan ve Hubei eyaletlerinin büyümesini güçlendirmeye yönelik son hamlesine işaret ettiğini belirtti.

Kararın, Çin’in inovasyona dayalı yeşil kalkınmasını güçlendirmesine, daha dengeli kalkınmayı sürdürmesine ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasına kilit önemde bir büyüme itici gücünü teşvik etmesine yardımcı olması bekleniyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi tarafından yayınlanan yeni plan, gelişmiş üretimle desteklenen modern bir endüstriyel sistem inşa etmek, kilit alanlarda inovasyon yeteneklerini geliştirmek, merkezi bölgede yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için çağrıda bulunuyor. Plana göre ülke, akıllı üretim, yeni malzemeler, yeni enerji araçları ve elektronik bilgi gibi alanlarda endüstriyel üsler inşa edecek.

Anhui, Henan, Hubei ve Hunan'da yüksek standartlı serbest ticaret bölgeleri inşa etmek, merkezi bölge için mali desteği daha da artırmak, gelişmiş imalat ve modern hizmetlerin derin entegrasyonunu teşvik etmek ve yeni bir yüksek standartlı sistem inşa etmek için daha fazla çaba sarf edilecek.

Merkezi bölgenin kalkınmasının kalite, verimlilik ve itici güçlerinin iyileştirilmesinde atılımların yapılacağı 2025 yılına kadar olan süreçte, temel olarak, Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranı ulusal ortalamaya ulaşacak şekilde, bilim ve inovasyona dayalı endüstrilerin entegre bir gelişim sistemi kurulacaktır.

2035 yılına kadar, merkezi bölgede esas olarak modern bir ekonomik sistem kurulacaktır. Sanayi gelişmiş olacak, kentsel ve kırsal alanların koordineli gelişimi nispeten yüksek bir düzeye ulaşacak, çevre dostu üretim ve yaşam biçimleri oluşacak ve açık bir ekonomik sistem ve mekanizma gelişmiş olacaktır.

Wuhan Üniversitesi Orta Çin Kalkınma Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yang Gangqiang, yeni planın merkezi bölgeye yeni çağda yeni bir misyonla görevlendirilmesiyle geldiğini ve ulusun koordineli bölgesel kalkınmayı teşvik etmek ve hızlandırmak için önemli bir hamleye işaret ettiğini söyledi.

Ulusal toplamın yaklaşık yüzde 26,6'sını oluşturan merkezi bölgenin nüfusu, iç pazarın önemli bir parçası olması bekleniyor. Merkezi bölgenin gelecekteki gelişimiyle birlikte, Çin'de güçlü bir iç pazarın oluşması ve ülkenin iç pazarındaki büyük tüketim potansiyelinin daha da belirgin hale gelmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin bölgenin üst düzey açılımını sürdürmesi için büyüme fırsatları yaratacağından, bölgenin yerel ve uluslararası pazarlar arasında stratejik bir bağlantı görevi göreceğini öngörüyor.

Merkezi bölge, ülkenin kara alanının yaklaşık yüzde 10'unu kaplıyor. Resmi verilere göre, toplam ulusal Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payı 2005'te yüzde 18,8'den 2019'da yüzde 22,2'ye yükseldi.

吴丹