ÇKP’nin dünyaya yaptığı büyük katkılar

2021-06-29 12:30:34

ÇKP’nin dünyaya yaptığı büyük katkılar_fororder_src=http___news.fjsen

CRI Türkçe

Çin Komünist Partisi (ÇKP) kuruluşunun 100’üncü yıldönümünü kutluyor. ÇKP, bu süreçte, esas gayesini daima yüreğinde taşıyarak, Çin’in ekonomik ve toplumsal alanlarda muazzam başarılara imza atmasına, tüm dünyanın gelişmesine büyük katkılar sağlamasına öncülük etti.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, yaptığı konuşmada, “ÇKP, halkın mutluluğuna hizmet eden bir siyasi parti olduğu gibi, insanlığın gelişmesi için de şaşmadan çaba harcayan bir siyasi partidir.” ifadesini kullandı. ÇKP’nin son 100 yıl içinde dünyaya yaptığı katkılar, esas olarak, insanlığın ilerleme davasına sağladığı büyük katkılar anlamına geliyor.

ÇKP liderliğindeki devrim ülküsü, dünyada barış ve adalet yanlısı ülke ve halklardan hem destek hem de yardım aldı. Buna paralel olarak ÇKP, dünya genelinde ezilen halkların bağımsızlık ve kurtuluş davalarına elinden gelen desteği sağladı. Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun ilk yıllarından bu yana, barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesini aktif şekilde yerine getirdi. Çin, bu ilkelerin uluslararası toplumda genel kabul gören bir hareket noktası ve uluslararası ilişkilerin standartları hâline gelmesi için yoğun çaba harcadı. ÇKP ve Çin halkı, öteden beri bağımsızlık ve egemenlik ilkeleri doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını kararlılıkla savunuyor, tüm ülkelere büyük ve küçük, güçlü ve zayıf, zengin ve yoksul ayrımı yapmadan eşit şekilde yaklaşıyor, sömürgecilik, hegemonyacılık ve güç siyasetine kararlılıkla karşı çıkıyor.

Reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasından bu yana geçen süre içinde Çin, barış, kalkınma, işbirliği ve çifte kazanç ilkeleri doğrultusunda, bağımsızlık ve egemenliğe dayalı barışçı bir dış politika izliyor, uluslararası ilişkilerin temel normları ile uluslararası ilişkilerde adaleti etkin şekilde koruyor ve diğer ülkelerle ortaklık kurmaya çalışıyor.

18. Genel Kongre’nin düzenlenmesinden bu yana geçen sürede ÇKP, insanlık için ortak kader topluluğu ve yeni tip uluslararası ilişkiler kavramlarının yanı sıra, Kuşak ve Yol inisiyatifini ortaya koydu. Şu ana kadar, Kuşak ve Yol’un inşası kapsamında Çin ile anlaşma imzalayan ülke sayısı 140’ı buldu. Çin ve Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkeler arasındaki ticaret 9,2 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en kapsamlı ve en büyük ölçekli işbirliği platformuna dönüşen Kuşak ve Yol, tüm güzergâh ülkelerine mutluluk getirdi.

2008 yılında patlak veren küresel finans krizinin ardından Çin, küresel ekonomik büyümenin motoru hâline geldi. Çin’in küresel ekonominin yıllık büyümesine yaptığı katkı uzun yıllardır yüzde 30’un üzerinde seyrediyor.

2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle dünya ekonomisi ciddi bir gerileme yaşadı. Çin’in GSYİH’si ise 2020’de yüzde 2,3 arttı. Çin, dünyadaki başlıca ekonomiler arasında tek pozitif büyüme gösteren ülke oldu.

Çin, ortaklık, kapsayıcılık, işbirliği ve sürdürülebilir güvenlik konseptini yerine getirmek için yoğun çaba harcarken, gündemdeki jeopolitik sorunların çözülmesinde arabuluculuk rolünü güçlendiriyor. Şu ana kadar, farklı ülkelere toplam 40 binden fazla barış koruma personeli gönderen Çin, BM’nin barış koruma harekâtına en çok sermaye desteği veren ikinci ülke ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi arasında en çok barış koruma personeli görevlendiren ülke konumunda.

Buna paralel olarak Çin, yoksulluk, yolsuzluk, terörizm, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi küresel sorunların çözülmesinde de büyük çaba harcayarak, dünya barışının inşacısı, küresel kalkınmanın katkı sağlayıcısı ve uluslararası düzenin koruyucusu oldu.

Çin, çok sayıda gelişmekte olan ülkeye büyük miktarda karşılıksız yardım ve düşük faizli kredi sağladı, teknik yardım ve personel desteğinde bulundu. Çin, bu ülkelerin halklarının yaşam standartlarını iyileştiren bir dizi büyük proje tamamladı.

Çin’in kurucu lideri Mao Zedong, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin BM’deki meşru statüsüne yeniden kavuşması, birçok gelişmekte olan ülkenin katkılarıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır.” demişti.

Çin, gelişmekte olan ülkelerin desteğini hiç unutmadı ve bu ülkelerin gelişmesine elinden gelen yardımı sağlamaya bugün de devam ediyor. Çin, şu ana kadar 166 ülke ve uluslararası örgüte yardımda bulundu.

Çin, 2020 yılının mayıs ayında video konferans yöntemiyle düzenlenen 73. Dünya Sağlık Asamblesi’nde, COVID-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen ülkelere, bilhassa da bunlar arasındaki gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki iki yıl içinde 2 milyar dolar tutarında yardım sağlayacağını açıkladı.

ÇKP 19. Genel Kongresi’nde Çin ulusunun yeniden canlanışını öngören Çin Rüyası kavramı ortaya atıldı, 2035 yılına dek sosyalist ve modern, 2050 yılına kadar ise güçlü bir sosyalist ve modern ülke olma hedeflerine kavuşulacağı ilan edildi.

Çin, önümüzdeki dönemde de Çin’e özgü sosyalist modernizasyonu şaşmadan güçlü adımlarla ilerletecek, tüm ülkelerin kendi ulusal koşulları doğrultusunda bir kalkınma yolu seçmelerine örnek teşkil etmeye, insanlığın karşılaştığı sınamaların aşılmasına Çin’in zekâsını ve planlarını sunmaya devam edecek.

刘文俊