Çin’in yeni siyasi parti sistemi tüm dünyaya örnek oluyor

2021-06-25 20:35:01

Çin’in yeni siyasi parti sistemi tüm dünyaya örnek oluyor_fororder_WechatIMG318

CRI Türkçe

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin’in yeni siyasi parti sistemi konulu bir beyaz kitap yayımladı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mart 2018’de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın yıllık toplantısı esnasında katıldığı bir oturumda yaptığı konuşmada, Çin’in yeni siyasi parti sisteminın taşıdığı avantajları şu sözlerle anlattı: 

“ÇKP’nin liderliğindeki çok partili işbirliği ve siyasi istişare sistemi, Çin’in temel siyasi sistemi olarak, ÇKP, Çin halkı, demokratik siyasi partiler ve bağımsız şahsiyetlerin yüksek siyasi yaratıcılığını gösteriyor. Bu sistem, Çin topraklarında büyüyerek gelişen yeni tip bir siyasi parti sistemi.”

Çin’in somut koşullarının meyvesi

Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana geçen 70 yıl içinde Çin’in somut koşulları doğrultusunda kurulan yeni siyasi parti sistemi, diğer ülkeler için de değerli bir örnek ortaya koydu.

Marksist siyasi parti teorisinin Çin şartlarıyla birleştirilmesinin bir neticesi olan yeni siyasi parti sistemi, 70 yıl içinde kaydettiği gelişmelerle de Çin’e özgü nitelikler sergiledi. Sistemin özünde, halkın mutluluğu yönündeki asıl gaye ve misyonu korumak, tüm toplumsal güçleri birleştirerek büyük çalışmalara imza atmak, bilimsel demokratik yöntemlerle karar almak ve böylece toplumsal ilerlemeyi güvence altına almak yatıyor. 

Çin’in yeni siyasi parti sistemi, eski tarzdaki parti sistemlerinin sadece toplumdaki küçük bir kesimi temsil etme eksikliğini etkili şekilde ortadan kaldırırken, tek parti iktidarlarının denetimden yoksun olmaları veya çok partili rekabetin zararları gibi dezavantajları da yok ediyor. 

Eski tarzdaki parti sistemleri, sadece siyasi partilerin ve çıkar gruplarının çıkarlarına hizmet ederek toplumda bölünmelere yol açıyor. 

Jacques: Batı’da partiler halktan uzaklaşıyor

Cambridge Üniversitesi araştırmacılarından Martin Jacques, basına yaptığı açıklamada, “Batılı ülkeler, uzun yıllardır çok partili sistemin demokrasinin bir avantajı olduğunu, bu sistemin siyasi partilerin cansızlığını ve durgunluğunu engelleyebileceğini savunuyor. Ancak gerçek şu ki, ÇKP kendisini canlı tutabilecek bir yöntem bulurken, Batılı ülkelerdeki siyasi partiler ise giderek temsil ettikleri kitlelerden uzaklaşıyor.” diye konuştu. 

Bir ülkedeki siyasi partilerin iyi olup olmadığını söylemeye en çok o ülkelerin halklarının hakkı var. Çin’in yeni siyasi parti sistemi, daima halkın temel çıkarlarına hizmet ediyor. Çin hükümeti, halkın can güvenliğini ve sağlığını her zaman ilk sırada tutarak, COVID-19 salgınıyla mücadelede stratejik başarılar kaydetti. Çin’in sekiz yıl içinde harcadığı yoğun çabalar sayesinde ülkedeki mutlak yoksulluk sıfırlandı. 

Tüm bunlar, Çin Komünist Partisi’nin, halkın mutluluğunu sağlama yönündeki esas gayesine olan bağlılığını gösterdi. Para siyaseti ve tekelci siyasete dayanan Batılı ülkeler ise seçim oyunlarına odaklı eski senaryolar hazırlamakla meşguller.

Batı’daki sistemin verimliliği tartışılıyor

Batılı ülkelerdeki siyasi partiler arasındaki rekabet zararlı çatışmalara yol açtığı gibi, güçler ayrılığı güç kısıtlamasına dönüştü ve ret siyaseti, hükümetlerin çalışmalarının işleyişini durdurdu. 

ABD yönetiminin verimsiz çalışmalarını değerlendiren Washington Post yazarlarından Will, “ABD, büyük buhran döneminde Empire State binasını inşa etmek için 410 gün harcadı. İkinci Dünya Savaşı’nda Pentagon binasını inşa etmek için 16 ay harcadı. San Diego kentindeki bir deniz suyu arıtma fabrikasının inşasına ilişkin idari onay almak için 9 yıl beklemek gerekiyor.” diye konuştu. 

Hatta bazı yorumcular, Batılı ülkelerin siyasi sistemini Amerikan futboluna benzeterek, sistemin rakibi ezme odaklı olduğunu, Çin’deki parti sisteminin ise “uyumlu bir koroya” benzediğini belirtiyor.

Çin’in işbirliği, katılım ve istişare temelinde kurulan, dayanışma, demokrasi ve uyum ilkelerine önem veren siyasi sistemi, Çin’e özgü sosyalist demokrasinin gerçek değerlerini de yansıtıyor. 

Çin-Avrupa Dijital Derneği’nden bir yönetici, “Çin’in siyasi avantajı, ÇKP’nin diğer siyasi partilerle dayanışma içinde çalışması. Ortak istişare temelinde gerçekçi ve uzun vadeli kalkınma planları hazırlıyor, ortak hedeflere ulaşmak için ortak adım atıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya, nadiren rastlanan bir değişim döneminden geçiyor. Batılı ülkelerde kaos yaşanırken, Çin’deki siyasi başarı öyküsü daha da büyük önem taşıyor. Çin topraklarında büyüyerek gelişen Çin’in yeni siyasi parti sistemi, tüm dünyaya örnek olacak plan ve çözümler sunuyor. 

刘文俊