Çin ile Orta ve Doğu Avrupa’dan yeşil kalkınmayı ortaklaşa ilerletme vurgusu

2021-06-03 11:34:22

Çin ile Orta ve Doğu Avrupa’dan yeşil kalkınmayı ortaklaşa ilerletme vurgusu_fororder_odak

Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği, Yeşil Kalkınma ve Çevre Koruma Yılı çerçevesinde dün video konferans yönetimiyle düzenlenen üst düzey toplantıda Beijing Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda yeşil kalkınmayı el birliğiyle ilerletme mesajı verildi.

Söz konusu toplantıya katılan ülkelerin temsilcileri Beijing Deklarasyonu’nun; ilgili ülkelerin yeşil kalkınma alanındaki işbirliğini ilerleteceğini ve Paris Anlaşması ile BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği mekanizmasının kurulduğu 2012 yılından bu yana çeşitli sektörlerdeki ticaret hacmi yüzde 85 oranında arttı. Bu artışın büyük bir kısmını ormancılık oluşturdu. İstatistiklere göre, iki tarafın ormancılık ürünleri ticareti 2016 yılında 1 milyar 370 milyon dolar tutarında iken, 2019 yılında 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi. Kuşak ve Yol inisiyatifinin etkisiyle iki tarafın ormancılık sektöründeki işbirliği hızla gelişiyor. Çinli şirketlerin Kuşak ve Yol güzergahındaki bölgelerde ormancılık sektörüne yaptığı yatırımlar da artıyor.

Çin Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi Başkanı Guan Zhihong, toplantıda yaptığı açıklamada, “Çin hükümeti, yeşil ekonominin geliştirilmesi, karbondioksitin azaltılması ve insan ile doğa arasında uyumlu ilişki kurulması için büyük çaba gösteriyor. Söz konusu alanlarda Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeye hazırız.” diye konuştu.

Çin ile beraber Slovakya, Slovenya ve Yunanistan dahil Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ormancılık işlerinden sorumlu üst düzey yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda iki tarafın ormancılık alanında işbirliğini yoğunlaştırmasını öngören Beijing Deklarasyonu onaylandı.

Deklarasyonda, iki tarafın ormancılık sektöründeki işbirliğini güçlendireceği, ormancılık ekonomisini ortaklaşa geliştireceği ve iklim değişikliğiyle mücadele ve BM Orman Stratejik Planı (2017-2030) kapsamındaki küresel hedeflerin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde ortak çaba göstereceği bildirildi.

Toplantıya katılan ülkelerin temsilcileri, ormancılık alanında ortak araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde bulunma, orman ürünlerinin ticareti ve bu sektöre yatırımları pekiştirme, eğitimi yoğunlaştırma, ormancılık şirketleri arasındaki işbirliğini artırma ve ormanları koruma hususlarında mutabık kaldı.

邬凡