“Bir hükümdar ancak tebaasından destek alabilirse, krallığını kaybetmekten kaçınabilir”

2021-05-13 15:58:20

Çin’de antik bir özdeyiş var, “Bir hükümdar ancak tebaasından destek alabilirse, krallığını kaybetmekten kaçınabilir.” Çin Komünist Partisi, bu atasözü her zaman unutamaz ve Çin halkıyla, fırtınalar arasında aynı gemide yol almakta, acıyı da tatlıyı da birlikte kucaklamaktadır.

高翰伦