Çin piyasasının dev potansiyelinden tüm dünya yarar görecek

2021-03-09 20:42:24

Çin piyasasının dev potansiyelinden tüm dünya yarar görecek_fororder_2018135568

Liu Dong, CRI Haber Merkezi

“İkili sirkülasyon”, Çin’in ekonomik kalkınmasında izlenecek yeni bir model. Çin liderleri, geçen mayıs ayından bu yana, birçok kez iç sirkülasyonun esas olmasına, iç ile uluslararası sirkülasyonun birbirini ilerletmesine dayalı yeni bir kalkınma modelinin oluşturulmasının hızlandırılması gerektiğini vurguluyor. “İkili sirkülasyon”, başkent Beijing’de devam eden İki Toplantı’da da yeniden gündeme geldi.

İki Toplantı’da sunulan Hükümet Çalışma Raporu’nda iç talebin genişletilmesine bir kez daha vurgu yapılması, iç piyasanın taşıdığı potansiyelin mümkün olduğunca açığa çıkartılarak, dünyaya daha nitelikli ve geniş bir piyasa sunulacağı anlamına geliyor.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Üyesi Yang Ying, Çin’in dünyanın en hızlı büyüyen orta sınıfına sahip olduğuna işaret etti. Uzun yıllardır danışmanlık sektöründe çalışmalar yürüten Deloitte Asya Pasifik Başkan Yardımcısı Yang Ying, üçüncü ve dördüncü kademeli şehirlerin ve kırsal kesimin büyük piyasalarıyla taşıdıkları potansiyelin yanında, Çin halkının daha iyi bir yaşam arayışının da yüksek kaliteli ürünlere, teknolojilere ve hizmetlere olan talebi artıracağını belirtti.

Çin hükümeti, özellikle önümüzdeki beş yılda eğitim, istihdam, sağlık güvencesi ve yaşlı nüfusun bakımı gibi alanlarda kapsamlı planlamalara imza attı.

Planlamaların esas amacını teşkil eden halkın gelir seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek, tüketim piyasasındaki potansiyeli de sürekli açığa çıkartıyor.

Deloitte Asya Pasifik’in tahminlerine göre, Çin, 2035 yılına kadar ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük tüketim piyasası hâline gelecek.

Yeni kalkınma modeli çerçevesinde Çin, üretim, dağıtım, dolaşım ve tüketim olmak üzere tüm halkalar arasındaki engellerin kaldırıldığı ve arz-talep dengesinin gerçekleştiği bir ulusal ekonomi inşa etmeyi planlıyor. Bu, uluslararası yatırımlar ve ticaret için daha fazla kolaylık sağlayacağı gibi, işletmelerin masraflarının düşmesine katkıda bulunacak.

Bunun yanı sıra, sağlıklı şekilde işleyen bir iç piyasa, Çin’in daha olgun bir endüstriyel zincir ve eksiksiz bir kurumsal ortam oluşturmasına, daha canlı şekilde sınır ötesi işbirliği yapmasına ve küresel endüstri ve tedarik zincirlerine daha kaliteli ürün ve hizmet sağlamasına yardımcı olacak.

Çin'in güçlü bir iç piyasa oluşturma hedefi, dışa açılmanın sürekli genişletilmesi hedefiyle çelişmiyor; aksine bu iki hedef birbirini destekliyor. Geride kalan 40 yıldan fazla sürede reform ve dışa açılma sürecinden büyük fayda gören Çin, yüksek nitelikli kalkınmanın gerçekleşmesi için dışa açılmanın genişletilmesi ve dünya ekonomisiyle olan bağlantının güçlendirilmesi gerektiğini çok iyi biliyor.

İki Toplantı’da ele alınan Hükümet Çalışma Raporu’nun yanı sıra, 14. Beş Yıllık Plan ve 2035 Vizyonu taslaklarında da en çok geçen ifadelerden birinin “dışa açılma” olduğu görülüyor. Çin’in dışa açılması sürüyor ve asla sona ermeyecek.

尹婷婷