Çin yoksulluğa karşı zafer ilan etti

2021-02-25 16:47:23

Çin, yaklaşık 100 milyon insanı aşırı yoksunluktan kurtardığını ilan etti. 2020 yılına kadar ulusal düzeyde yoksulluk çeken 832 ilçenin tamamında yoksulluğun ortadan kaldırılmasını sağladıktan sonra kırsal alanlardaki mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma mücadelesinde bir zafer kazandı. 

高翰伦