Çin’de turizm salgına rağmen hızla canlanıyor

2021-02-24 17:08:07

Çin’de turizm salgına rağmen hızla canlanıyor_fororder_TEREKOTTA

2020 yılı, Çin’de turizm sektörü için son derece sıra dışı bir dönem oldu. Turizm sektörü COVID-19 salgınının getirdiği olumsuz etkiler ve sınamalar karşısında büyük direnç gösterdi. Turistlerin can güvenliği ve sağlığı daima en ön planda tutuldu, riskler içinde fırsatlar yakalanmaya çalışıldı. Salgını önleme ve kontrol çalışmaları yürütülürken gündelik yaşam kısa süre içinde normale döndü, turizm sektörü de nitelikli gelişme kaydetti.

Geçen yılın başında eyalet içi gezi programları, eyaletler arası gezi programları ve yurtiçi gezi programları sırasıyla yeniden rezervasyona açıldı. Çin’in turizm sektörü tekrar istikrar yoluna girdi. 2020’de ağırlanan turist sayısı 637 milyonu, elde edilen gelir ise 466 milyar 560 milyon yuanı buldu. Çin’de turizm faaliyetleri özellikle 1 Ekim Milli Bayram tatilinde ısındı, yurt içi gezilerde güçlü canlanma görüldü.

Çin genelinde ağırlanan turist sayısında artış kaydedilirken, turistik yerlerde aşırı yoğunluk görülmedi. Çeşitli turistik mekanlar gezi programlarını zenginleştirirken kamu hizmetlerini iyileştirdi, dijital teknolojilerden faydalanarak turistlere yepyeni seçenekler getirdi. Salgın nedeniyle akıllı turizm uygulamalarına ağırlık verildi, inovasyon turizmin niteklikli gelişmesine hız kattı. İnsansız hizmet, sanal gerçeklik, akıllı rehberlik, veri denetimi ve bulut turist rehberliği gibi uygulamalar, turistik yerlerde akıllı turizmin önemli araçları haline geldi.

Şu anda turizm sektörü bilim ve teknoloji temelinde yeniden yapılandırılmakta. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi tarafından ortaklaşa yayımlanan “İnternet+gezi yöntemleriyle turizmde nitelikli gelişmenin yoğunlaştırılmasına ilişkin öneriler” başlıklı belgede önümüzdeki 5 yıl içinde teknolojik inovasyonun turizmin ana büyüme motoru haline getirileceği belirtildi. Yeni gelişme döneminde turizm; akıllı gezi, endüstriyel dijitalleşme ve tüketimi bağlamlama çerçevesinde geliştirilecek. 14’üncü Beş Yıllık Plan döneminde turizm ve tüketim alanlarında inovasyon kuvvetlendirilecek, kültür-turizm kaynaşması hızlandırılacak ve böylece sektörün nitelikli gelişmesi yeni düzeye taşınacak. 

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Heping, 2020 Çin Turizm Grupları Geliştirme Forumu’nda yaptığı açıklamada, bilim ve teknoloji alanlarında inovasyonu ve akıllı turizmi geliştireceklerine işaret ederek, dijital ve akıllılaşmaya dayalı ürünler geliştireceklerini ve turizm-teknoloji kaynaşmasını hızlandırarak turizm sektöründe sıçrama kaydedeceklerini belirtti.

 
刘文俊