Antik eşyalar, Xinjiang’nın Tang Hanedanı tarafından yönetildiğini kanıtlıyor

2021-02-09 16:50:42

2019 yılında, Lopnur ilçesindeki Keyekkuduk Gözetim Kulesi’nin kalıntısında bambu kitabı ve askerlerin zırhlı eşyaları dahil binden fazla antik eşya bulundu. Askerlerin zırhlı eşyaları iyi korunmuştu. Zırhta çizilen Kaiyuan karakteri, söz konusu antik eşyaların Tang Hanedanı İmparatoru Li Longji dönemine ait olduğunu gösteriyor. Kalıntıda bulunan bambu kitapta Tang Hanedanı’nın Xiyu’daki askeri yönetim sistemi kaydedilmişti. Söz konusu antik eşyalar, zamanında Xiyu’nun Tang Hanedanı tarafından yönetildiğini kanıtlıyor.

MS 640 yılının Eylül ayında, Tang Hanedanı Jiaohe kentinin doğu bölümünde Anxi Komutanlığı’nı kurdu. Merkezi hükümetin Xiyu’ya yönelik yönetimi daha sağlamlaştırıldı.

İmparator Tangtaizong, kayınbiraderi olan Qiao Shiwang’ı ilk Anxi Komutanı olarak atadı. Batı Türkistan’ın saldırısını engelleyen Qiao Shiwang, Xiyu’nun Tang Hanedanı’na alınması için büyük katkıda bulundu. Bin yılı aşkın süre önce, bu ordudaki yetkililer ve konutanlar çok yoğun çalışmalıydı.

MS 657 yılında, Batı Türkistan dağıldı. Anxi Komutanlığı Küsen kentine taşındı. O zaman, Tang Hanedanı, Anxi Komutanlığı’nın yönetimindeki Küsen, Karaşehir, Keriye ve Yenişehir olmak üzere dört kentte asker konuşlandırdı. Xiyu’da, Tang Hanedanı’nın yönettiği bölge eskisine göre daha genişletildi.

Günümüzde, Tavuk Kuşu Nehri’nin kıyısında, Tang Hanedanı döneminde yapılan gözetleme kuleleri halen görülebilir. Bin yıl kadar önce, burası Tang Hanedanı’nın Anxi Komutanlığı’na bağlı olan Karaşehir oldu.

2019 yılında, Lopnur ilçesindeki Keyekkuduk Gözetim Kulesi’nin kalıntısında binden fazla antik eşya bulundu. Kalıntıda bulunan bambu kitapta Tang Hanedanı’nın Xiyu’daki askeri yönetim sistemi kaydedilmişti. Askerlerin zırhlı eşyaları iyi korunmuştu. Zırhta çizilen Kaiyuan karakteri, söz konusu antik eşyaların Tang Hanedanı İmparatoru Li Longji dönemine ait olduğunu gösteriyor.

Keyekkuduk Gözetim Kulesi’nin kalıntısında bulunan antik eşyalar, zamanında Xiyu’nun Tang Hanedanı tarafından yönetildiğini kanıtlıyor.

MS 702 yılında İmparator Wu Zetian, Xinjiang’ın Cimsar ilçesinde Beiting Komutanlığı’nı kurdu. O zamanlar, Tanrı dağlarının kuzey ve güney bölümleri de Tang Hanedanı tarafından yönetildi.

Tang Hanedanı, Anxi ve Beiting Komutanlıklarında birçok han ve gözetim kulesi inşa etti ve İpek Yolu’nun güvenliğini korudu.

Han Hanedanı döneminde, Xiyu, Çin’in merkezi hükümetinin göçebe milletlerin saldırısını engellemesinde önemli rol oynamıştı. Ancak Tang Hanedanı’nda, Xiyu bölgesinde istikrarlı bir durum korundu. İpek Yolu da daha hareketli oldu.

Tüccar, bilim adamı, elçi ve din adamları İpek Yolu’ndan ardı ardına Tang Hanedanı’nın başkenti Chang’an’a geldi. O zaman, Çin’in ileri medeniyeti dünyaya büyük etki yaptı.

高翰伦