İnsanlığın tek şansı çok taraflılık ve küresel işbirliği

2021-01-26 11:26:05

İnsanlığın tek şansı çok taraflılık ve küresel işbirliği_fororder_XxjfyxE007070_20210125_CBMFN0A002

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dün Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2021 Davos Gündemi’ne video konferans ile katılarak “Çok Taraflılık Meşalesi İnsanlığın Yolunu Aydınlatsın” başlıklı bir konuşma yaptı.

Xi Jinping, çağımızın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünün çok taraflılığı sürdürüp uygulama ve insanlığın kader ortaklığını teşvik etmeye bağlı olduğunu vurguladı.

Xi şunları söyledi:

“21. yüzyılda çok taraflılığın ele alınması için hem çok taraflılığın temel değerlerinde ve temel ilkelerinde ısrar edilmeli, hem de dünyadaki değişimlerden hareketle küresel meydan okumalara karşılık koymaya özen gösterilmelidir. Bu süreçte, dışa açılma ve kapsayıcılığa sadık kalınarak uluslararası hukuk temelinde işbirliği geliştirilmeli ve zamana ayak uydurulmalıdır.”

Çin’in uluslararası salgınla mücadele işbirliğine akif olarak katılarak karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayalı bir dışa açılma stratejisini uygulamaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Xi, ayrıca sürdürülebilir kalkınmayı, bilimsel ve teknolojik yeniliği ilerletmeyi ve yeni tip uluslararası ilişkilerin inşasını teşvik etmeye devam ederek insanlığın kader ortaklığının oluşturulmasına katkı sağlanacağını dile getiridi.

Geçen sene aniden çıkan COVID-19 salgının küresel kamu sağlığını ciddi tehdit ettiğine, dünya ekonomisinin derin bir resesyona girdiğine ve insanlığın tarihte nadir görülen çok yönlü risklerle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çeken Xi, “Salgın halâ sona ermedi ve salgınla mücadele devam ediyor, ancak her kışın sonunda bahar olduğuna inanıyoruz. İnsanoğlu mutlaka salgını yenecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Xi, çağımızın karşılaştığı dört büyük konuyu şöyle özetledi:

- Makroekonomik politikaların koordinasyonu güçlendirilerek dünya ekonomisinin güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümesi ortaklaşa teşvik edilmeli.

- İdeolojik önyargılardan vazgeçilerek birlikte barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar ve ortak kazanç yolu izlenmeli.

-Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki boşluk kaldırılarak tüm ülkelerin kalkınması ve refahı ortaklaşa teşvik edilmeli.

-Küresel zorluklar ortaklaşa ele alınarak insanlık için daha güzel bir gelecek yaratılmalı. COVID-19 salgını gibi halk sağlığıyla ilgili acil durumlar daha sonra da ortaya çıkabilir, küresel halk sağlığı yönetişiminin acilen güçlendirilmesi gerekiyor. İnsanlığın karşılaştığı tüm küresel sorunlar, küresel eylem, küresel müdahale ve küresel işbirliği gerektirir.

Dünyanın sorunlarının karmaşık olduğuna ve çözüm yolunun çok taraflılık ve insanlığın kader ortaklığının teşvik edilmesi olduğuna dikkat çeken Xi Jinping, “Dışa açılma ve kapsayıcılıkta ısrar ederek izolasyona girmemeliyiz; uluslararası hukuk ilkesine bağlı kalmalı ve aşırı kibire kapılmamalıyız; istişare ve işbirliğinde ısrar ederek çatışmaya girmemeliyiz; zamana ayak uydurarak ilerleme adımlarımızı durdurmamalıyız. ” ifadelerini kullandı.

Xi, “Eski Çinliler şöyle demişti: ‘Yönetişimin tek yolu yasadır.’ Uluslararası toplum, emir veren bir veya birkaç ülke yerine, tüm ülkelerin vardığı kurallara ve uzlaşmaya göre yönetilmelidir. BM Şartı, evrensel olarak kabul edilmiş devletler arası ilişkilerin temel normudur. Uluslararası toplum tarafından ortaklaşa formüle edilen bu evrensel olarak tanınan uluslararası yasalar olmadan, dünya eninde sonunda güçlülerin zayıfları yiyebileceği ve insanlığa feci sonuçlar doğuracağı ‘orman yasası’na düşecektir.” diye konuştur.

Xi, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rolünü tam anlamıyla oynamalı ve insanlığın sağlık ortaklığı yaratılmalıdır. Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası finans ve para sisteminin reformu ilerletilerek küresel dijital yönetişim kuralları istişarelerle belirlenmeli, iklim değişikliğine müdahale için oluşturulan ‘Paris Anlaşması’ ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi yerine getirilmelidir" dedi.

Çin'in kapsamlı bir şekilde modern bir sosyalist ülke inşa etmek için yeni bir yolculuğa çıktığına dikkat çeken Xi Jinping, yeni gelişme aşamasına dayanarak, yeni kalkınma konseptini uygulayacaklarını söyledi. Xi aktif olarak yeni bir kalkınma modeli hayata geçireceklerini, kalıcı barış, evrensel güvenlik, ortak refah, dışa açılma, kapsayıcılık, temizlik ve güzellikten oluşan bir dünya inşa etmek için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını vurguladı.

Xi, Çin’in uluslararası salgınla mücadele işbirliğine destek vermeye ve aşının gerçek anlamda kamu ürünü haline gelmesi için çaba harcamaya devam edeceğini de kaydetti.

Xi son olarak kendi çıkarları için başkalarına zarar verme anlayışının başarısızlığa mahkum olduğunu belirterek, “çok taraflılık meşalesinin insanlığın yolunu aydınlatması” temennisini ifade etti.

吴丹