Köyleri turizm ile kalkındırma çalışmaları hızlandırılıyor

2021-01-06 15:50:55

Köyleri turizm ile kalkındırma çalışmaları hızlandırılıyor_fororder_KOYPANSYINYONU

Çin Merkezi Köy Çalışmaları Toplantısı kısa süre önce Beijing’de yapıldı. Toplantıda, köylerin kalkındırılması için tarımın nitelikli gelişmesinin sağlanacağı, köylerin elverişli yerleşim merkezleri haline getirileceği ve köylülerin gelirinin artırılacağı vurgulandı.

Nitekim, Çin Komünist Partisi (ÇKP) 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana geçen süre içinde Çinli kültür ve turizm çevreleri, ÇKP Merkez Komitesi’nin belirlediği yoksullukla mücadeleye dair düzenlemeleri etkin şekilde yerine getirdi. Turizm, gelişmemiş bölgelerin yoksulluktan kurtulması için önemli bir güç oldu.

Yoksullukla mücadelede kaydedilen ilerlemeler sağlamlaştırılacak

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin Merkezi Köy Çalışmaları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yoksullukla mücadele konusunda kaydedilen ilerlemelerin kararlılıkla korunacağına dikkat çekerek, gerek çalışmalarda, gerekse politikalardaki eksikliklerin de giderileceğini belirtti.

Turizm, köylerin iç gelişme dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve yoksullukla mücadele mevyelerinin korunmasında özel bir rol oynuyor. Guizhou Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Li Fang, Guizhou’nun köy turizmini en erken geliştiren eyaletlerden biri olduğunu ifade ederek, turizmin eyaletteki yoksullukla mücadelede sürdürülebilir kuvvet haline geldiğini söyledi.

Li Fang’ın verdiği bilgilere göre, Guizhou eyaletinin kırsal kesimlerinde sağlık ve dinlenme konulu turizm ürünleri geliştirildi, uzun vadeli gelişme planı doğrultusunda ticari girişimcilikte inovasyon sürekli yoğunlaştırıldı, sürdürülebilir gelişme bazında köy turizmi geliştirildi, köy turizmi ürünlerinin kalitesi artırıldı. Köy turizmi, Guizhou’da kırsal bölgeleri kalkındırma stratejisinin yeni gücü haline geldi.

Yunnan Turizm Planlama Enstitüsü ve Çin Turizm Araştırmaları Enstitüsü Yunnan Şubesi Başkan Yardımcısı Meng Rui, harcanan yoğun çabalar sayesinde Yunnan eyaletinin gelişmemiş köylerinde altyapı, yerleşim şartları gibi konularda büyük iyileşme görüldüğüne işaret ederek, bunun köy turizminin gelişmesine de güçlü zemin hazırladığını söyledi.

Meng Rui’nin verdiği bilgilere göre, Nujiang Lisu Özerk İli’nde 300 kilometre uzunluğunda “güzel manzaralı kırsal karayolu” hizmete girdi. Karayolu güzergâhında yer alan köylerin turistleri ağırlama kapasitesi artırıldı, Nujiang ilinde otomobille yolculuk yapan turist sayısında büyük artış yaşandı. Bu gelişme, turizm sektörünün yoksullukla mücadeledeki ilerlemenin korunması ve köylerin kalkınmasında önemli rol oynadığını kanıtladı.

Turistik tüketim artırıldı, nitelikli personel inşası güçlendirildi

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin Merkezi Köy Çalışmaları Toplantısı’nda ayrıca, yeni kalkınma modelinin oluşturulacağını, buna göre turistik harcamalara odaklanılıp, köylerin bu konuda potansiyelinin daha güçlü şekilde açığa çıkarılacağını belirtti.

Kitle turizm çağına girilmesiyle birlikte, kırsal kesimler de önemli turizm destinasyonları haline geldi. Köy turizmi, iç tüketimin önemli bir büyüme noktası oldu. Nankai Üniversitesi’nden Profesör Ma Xiaolong, kentleşme sürecinin hızla ilerlemesiyle birlikte, ürün tedariği açısından köylerin geleneksel turistik yerlere göre daha zengin ve renkli ürünler sağlayabildiğine işaret etti.

Xi Jinping, Çin Merkezi Köy Çalışmaları Toplantısı’nda, nitelikli personelin köyleri kalkındırma çalışmalarına katılmasının teşvik edileceğini dile getirerek, köylülerin inovasyon kabiliyetinin güçlendirileceğini kaydetti.

Köy turizminin gelişmesi, nitelikli personelle sıkı bağlantılı. İç Moğolistan Özerk Bölgesi A’ershan Kültür ve Turizm İdaresi görevlilerinden Tan Zhipeng, “Bazı insanlar, ya köy yaşamını sevdiklerinden ya da aileleri ve dostlarından etkilenerek köylerde iş yapmayı tercih ediyorlar. Kısacası, bu insanlar, ülkenin taban kesimlerindeki inşa aktivitelerine katkı sağlamaya hazır.” diye konuştu.

Tan Zhipeng, turizm alanındaki nitelikli personelin kırsal kesimlerin kalkındırılmasına katılması için esnek personel seçim standartlarının uygulanması ve inovasyon için elverişli bir ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı.   

刘文俊