Bir gün Çin’le dost, öbür gün hasım! Morrison’ları anlamak...

2020-12-04 20:14:50

Bir gün Çin’le dost, öbür gün hasım! Morrison’ları anlamak...

Dış haberlere meraklı olanlar Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın açıklamalarına yetişmeye çalışıyor. Morrison her yeni güne yeni çıkışlar ve çelişkili açıklamalarla başlıyor.

Dünya siyaseti son yıllarda bu kadar değişken bir siyasetçi profili görmedi. Çinli sözcünün paylaştığı karikatür nedeniyle Çin’den özür bekleyen Morrison, dün tavrını değiştirdi. Çin’le yapıcı temas kurmak istediklerini, ikili ilişkilerin karşılıklı faydaya dayandığını söyledi...

Bu iki farklı Morrison tipi, bir yandan Çin’e saldırıyor, bir yandan Çin’den para kazanmak istiyor.

Scott Morrison iktidarda bulunduğu iki yıl boyunca bir dizi spekülatif politika benimsedi. Siyasi alanda ABD’nin peşinde koşarak Çin’e saldırmayı seçen Scott Morrison, ekonomik alanda Çin’in kalkınma fırsatlarından yararlanmak istiyor.

Bu tehlikeli “ip yürüyüşü” kaçınılmaz olarak onun politikalarının karmaşık olmasına neden oluyor ve adım adım Avustralya’yı çıkmaz yola sürüklüyor.

Aslında Scott Morrison’ın nevrotik performansı, siyasi çıkarlardan başka bir şey görmeyen tipik bir politikacının oyunudur. Bunun arkasında hem Soğuk Savaş zihniyeti ve ideolojik önyargı gibi faktörler hem de ABD’ye yaranarak siyasi çıkarlar gözetmek de vardır.

Uzun yıldır Çin, Avustralya’nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat destinasyonu oldu. Ancak Avustralya birçok kez Çin’in çekirdek çıkarları ve kaygılarını ilgilendiren konularda Çin’i kışkırtıyor. Bu nedenle Çin-Avustralya ilişkileri keskin bir şekilde geriledi ve ticari ve ekonomik işbirliği sarsıldı.

Ortak kalkınmayı destekleyen bir ülke olarak Çin, tüm ülkelerle karşılıklı yarara dayalı işbirliğini geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak bunun temel bir koşulu var: Karşılıklı saygı ve eşitlik.

Scott Morrison Çin’le karşılıklı fayda istiyorsa, samimiyetini göstermelidir.

Daha da önemlisi, Scott Morrison şunu görmelidir: Bazı Batılı güçlerin sergilediği Çin’i engelleme oyununda Avustralya sadece küçük bir rol oynamaktadır. Asya-Pasifik bölgesinde Çin karşıtı güçlerin öncüsü olmak, iyi bir sonuç getirmeyecektir.

Morrison hem Çin’den yararlanıyor hem Çin’i caydırmak istiyor. Ancak Morrison bu iki şeyi aynı anda başarma hayali kurmamalı, zira mümkün değildir.

赵蓓蓓