Tanrı Dağları'nın incisi: Tanrı Gölü

2020-11-29 15:54:26

Tanrı Dağları'nın incisi: Tanrı Gölü

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin en tanınmış doğal güzelliklerinden biri olan Tanrı Gölü, Tanrı Dağları'nın incisi olarak anılır.

Tanrı Gölü, heybetli Tanrı Dağları'nın kucağında yer alıyor. Denizden bu kadar uzakta, yıllık yağış miktarı 200 mm olan bir kentin yanındaki dağların zirvesinde böyle kristal berraklığında bir gölün yer alacağı kimin aklına gelirdi ki!

Tanrı Gölü, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkez kenti Urumçi'nin doğusunda 110 km uzaklıktaki Bogda Dağı kuşağında bulunuyor. Urumçi'den üç saatlik bir yolculukla göle ulaşabilirsiniz. Tabii, bu arada yol boyunca rakım yükseldikçe çeşitlenen Tanrı Dağları'nın göz alıcı manzaralarını da seyredebilirsiniz.

Tanrı Dağları; doğudan batıya 1700 km boyunca, kuzeyden güneye de 300 km uzanır, Xinjiang'ın toplam yüzölçümünün dörtte birini oluşturur. Xinjiang'ın ortasından geçerek bölgeyi kuzey ve güney olmak üzere ikiye böler ve doğal görünümleri birbirinden çok farklı Sayram ve Cungar Havzaları'nı şekillendirir. Tanrı Dağları'nın doruklarındaki kar ve buzullar, Xinjiang'ın verimli topraklarını besler.

Xinjiang'ın sembolü ve gururu olan Tanrı Dağları, eski çağlardan beri bilinmektedir. Tanrı Dağları ismi, en erken İlkbahar, Sonbahar ve Savaşan Devletler dönemlerine ait kayıtlarda görülür. Han Hanedanı döneminde de Beyaz Dağlar, Karlı Dağlar gibi isimlerle anılmıştır. Tang Hanedanı'na gelince ise pek çok şiir ve tarih kayıtlarında Tanrı Dağları'ndan bahsedildiği görülür.

Tanrı Gölü'ne giden yolda karşınıza Tanrı Dağları'nın bir bölümü olan Bogda Dağı'nın haricinde ovalarda yaşayan Kazak ve Moğolların beyaz çadırları da çıkabilir. Hemen sonra Tanrı Gölü'ne ulaştığınızda Taş Kapı'yı bulursunuz. Taş Kapı adı verilen bu alan Tanrı Gölü gezi alanının sekiz bölümünden biridir, kapı eşiğine benzeyen bir görünümü vardır. Taş Kapı, Çince karşılığıyla Shimen, Tanrı Gölü'nün aşağı akış kesimindeki tepeyi ikiye bölmesiyle oluşan bir kanyondur. Shimen'i geçince de Tanrı Gölü gezi alanına varıyorsunuz.

Tanrı Gölü'nün yüzeyi yarım ay şeklindedir. Göl, güneyden kuzeye 3400 metredir. Gölün en geniş kısmı 1500 metre, toplam yüzölçümü 4,9 kilometrekare, rakımı ise 1980 metredir. Suyun en derin olduğu bölüm 105 metredir.

Tanrı Gölü, eskiden bir moren gölü idi. 200 bin yıl önce Tanrı Gölü'nün bulunduğu bölgede vadi buzulu oluştu. Bu buzulların zamanla erimesiyle Tanrı Gölü ortaya çıktı.

Tanrı Gölü'nün suları yeşim taşı gibi berraktır. Gölü çevreleyen bölgenin doğal güzellikleri de eşi görülmemiş niteliktedir. Bu nedenle göl, eski çağlardan beri efsanelerin ana mekânı olmuştur.

Bir efsaneye göre, 3000 yıl önce Zhou Hanedanı'ndan Kral Mu, süvarisiyle birlikte dört nala yol almaktaymış. Yanlarında sayısız altın ve gümüş hazineler varmış. Yolda ilerlemek güç olduğundan merkezi ovalardan geçerek Tanrı Gölü'ndeki harikalar diyarına ulaşmışlar. Güzeller güzeli ve şefkatli Batının Tanrıçası Xiwangmu, burada yaşarmış. Xiwangmu, Kral Mu adına ziyafetler, şarkılı danslı gösteriler düzenlemiş, ona Kunlun'un güzel yeşim taşlarından hediye etmiş. Aylar sonra Kral Mu, bir sonraki sene tekrar gelmek üzere Xiwangmu ile sözleşip oradan ayrılmış. Günler günleri kovalamış, ama Xiwangmu'nun yanına gelen giden olmamış. Xiwangmu, uzun günler boyu sessiz sakin gölün yüzeyine bakarak üzüntüyle iç çekmiş.

Bir başka efsaneye göre de Tanrı Gölü, aslında Xiwangmu'nun gümüş aynasıymış. Kimi efsaneler de gölün Xiwangmu'nun yıkandığı yer, gölü çevreleyen bulutların da onun kıyafetleri olduğunu anlatır.

刘文俊