Çin yoksulluğu gidermeyi nasıl başardı?

2020-11-25 16:45:53

Çin yoksulluğu gidermeyi nasıl başardı?

Guizhou eyaletinin Yanhe ilçesinde yer alan Siqu kasabasındaki dağlık bölgede yer alan Bianjiang Köyü, üç tarafı dağlarla çevrili ve tehlikeli bir araziye sahiptir. Bu köy, ilçe merkezine 80 kilometreden daha uzaktadır. 2014'ün başında köyde 699 kişilik 134 yoksul hane kaydedilmiş ve yoksulluk oranı % 40,82'ye kadar çıkmıştır.

62 yaşındaki köylü Chen Maofu, “ulaşım başlıca sorundur. Daha önce karayolu olmadığında, köyün dışına giden yolun bir uçurumun üzerinde asılı küçük bir patikaydı ve pazara gidip gelmek 4 saatten fazla sürüyordu. Halkın seyahatı ve çocukların okula gitmesi çok sıkıntılıydı” dedi.

Yoksulluğun azaltılması çabalarının derinleşmesiyle birlikte köylere giden karayolları burada kademeli olarak iyileştirildi. Köyde balık, ekolojik tavuk ve altın imparator krizantem gibi yetiştiricilik işleri başlatıldı.

Chen Maofu, "İki oğul Zhejiang eyaletinde çalışıyor ve ekonomik durumumuz geçmişe göre çok daha iyi.” dedi.

Chen, şu an ailenin beş üyesinin iş bulma, endüstriyel temettüler ve kamu refahı işyerleri gibi kanallar aracılığıyla gelir kazandığını ve kişi başına yıllık net gelirin 10.000 yuan'ın üzerinde olduğunu söyledi.

Bu yıl 28 Ekim'de Chen Maofu, yoksul bir ailenin yoksulluktan kurtulmasıyla ilgili formda hane reisi olarak ciddiyetle adını imzaladı.

23 Kasım'da, Guizhou Eyaleti Halk Belediyesi Chen Maofu'nun bulunduğu Yanhe İlçesi dahil olmak üzere, eyaletteki yoksulluk çeken son dokuz ilçenin yoksulluktan kurtarıldığını duyurdu. Bu noktada, Çin'deki yoksul ilçe sayısı sıfıra indirildi. Çin’i binlerce yıldır rahatsız eden mutlak yoksulluk sorununda tarihi bir ana gelindi.

2014 yılında, 22 eyalet, özerk bölge ve şehri kapsayan Çin'de 832 yoksul ilçenin listesi açıklandı. O zamanlarda, Çin'deki yoksul ilçelerin toplam yüzölçümü ülkenin toprağının yarısını oluşturuyordu ve ülkedeki her üç ilçeden biri yoksul bir ilçeydi.

Son olarak yoksulluktan kurtulan Guizhou eyaletini örnek alalım, 2016'da Guizhou'da 7 milyon 840 bin yoksul nüfus vardı ve ülkede birinci sırada yer alıyordu. Ayrıca yoksulların %90'ından fazlası aşırı yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerdeydi. Yoksulların çoğu dağlık bölgelerde yaşıyor. Bu nedenle Guizhou’da 1 milyon 880 bin nüfusu çorak topraklardan çıkarmak için tüm çabalar harcandı, toplam 946 yeniden yerleşim yerinde 543 bin 8 yüz ev kuruldu.

Aynı zamanda Guizhou’da destekli endüstrilerin kurulması, mesleği eğitimlerin pekiştirilmesi ve istihdam gibi önlemle yeniden yerleştirilen ve işgücü olan aile başına birden fazla kişinin istihdam edilmesi hedefi gerçekleştirildi. Böylece bu yerleştirilen aileler kademeli olarak zengin olabilir.

Ek olarak, kırsal endüstri devrimi teşvik edilerek bölgeye özgün potansiyel kaynaklar üretim gücüne dönüştürülmektedir. Guizhou’da, 2018'den beri tarımsal endüstriyel yapısında ayarlanma yapılarak düşük verimli geleneksel mahsuller güçlü bir şekilde azaltıldı ve çay, yenilebilir mantarlar ve sebzeler dahil olmak üzere 12 karakteristik endüstrinin gelişimi teşvik edildi. 2019 yılında sadece tarım sektörü de eyaletteki 1 milyon 110 binden fazla yoksul insanın gelirini artırdı.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 18. Ulusal Kongresi’nden bu yana, Çin hükümeti, yoksulluğunun azaltılmasını orta hali refah toplumun kapsamlı bir şekilde inşa edilmesinin temel görevi ve sembolik bir göstergesi olarak belirledi. Spesifik nicel standartlara sahip olan bu gösterge bireyler için üç nicel standartı içermektedir:

Birinci standart gelirdir, yani köylülerin kışı başına ortalama yıllık geliri 2010 yılında 2300 yuandan geçen yılın sonundaki 3218 yuana ve bu seneki 4 bin yuana yükseldi;

İkinci standart köylülerin yiyecek ve giyecek sıkıntısı yaşamaması;

Üçüncü standart, zorunlu eğitim, temel tıbbi tedavi ve konut güvenliğinin güvence altına alınması.

Yerel bakımdan prensip olarak, yoksulluk çeken ilçelerde yoksulluk oranı %2'nin altına düştü ve batı bölgelerinde bu oran % 3'ün altına düştü.

Guizhou gibi, Çin'in tüm bölgeleri, ülkede belirlenen yoksulluğu azaltma hedefleri, planları ve programlarına uygun olarak kademeli olarak yoksulluktan kurtulmayı gerçekleştirdi.

2016'dan beri, Çin'in yoksul ilçeleri yıldan yıla yoksulluktan kurtulmaktadır ve yoksulluktan kurtulan ilçe sayısı 2019'da zirveye ulaştı. Çin, art arda yedi yıl boyunca her yıl yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını 10 milyondan fazla azalttı. Yoksulların sayısı 2012 sonundaki 98 milyon 990 binden 2019 sonundaki 5 milyon 510 bine düştü, yoksulluk oranı % 10,2'den % 0,6'ya azaldı.

Yoksulluğun azaltılması dünyanın ortak bir zorluğudur ve yoksulluğun ortadan kaldırılması her zaman gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya olduğu önemli bir görevdir.

Dünyanın en kalabalık gelişmekte olan ülkesi olarak Çin, etkili bir yoksulluğu azaltma planı oluşturdu. Hükümet tarafından önderlik edilen bu plan, sosyal katılıma önem vererek ve daha da önemlisi, kalkınmayı yoksulluğu çözmenin temel yolu olarak belirledi.

Bu yılın başında salgının aniden ortaya çıkması, Çin’in mevcut standartları altında kırsal kesimlerdeki yoksul nüfusun yoksulluktan kurtarılması, yoksul ilçelerin tamamen yoksulluktan kurtulması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine zorluklar getirdi.

Buna rağmen, Çin hükümeti ilgili hedefleri değiştirmedi. Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Yoksullukla Mücadele Ofisi Başkanı Liu Yongfu, 18 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında, yoksulluğun azaltılmasıyla ilgili hedefler ve görevlerin değişmediğini söyledi.

Çin'e özgün yoksullukla mücadele ve kalkınma yolu, küresel yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayarak uluslararası toplum tarafından takdirle değerlendirildi.

Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Narov, 13. Beş Yıllık Plan döneminde Çin’in gelişiminin çok başarılı olduğunu ve bunun küresel yoksulluğun azaltılmasına olağanüstü katkılar sağladığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Guangzhou Başkonsolosu Rahaman bin Abdul Rahman Şamhi, herhangi bir ülkenin bu kadar büyük bir nüfusu kısa sürede yoksulluktan hızlı bir şekilde kurtarmasının zor olduğuna işaret ederek Çin’in yoksulluğu azaltma başarısının dünya için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bugünlerde, "yoksul ilçeler" Çin'de artık tarih haline girdi, öyleyse bundan sonra ne gibi çalışmalar yapılacak?

Çin Devlet Konseyi Yoksullukla Mücadele Ofisi Başkan Yardımcısı Xia Gengsheng, "Bütün yoksul ilçelerin yoksulluktan kurtulması, ulusal yoksulluğu azaltma hedeflerinin ve görevlerinin tamamen tamamlandığı anlamına gelmez." dedi.

Pekin Üniversitesi Yoksul Bölgeleri Geliştirme Enstitüsü Dekanı Lei Ming, "Tüm bölgeler, yoksulluğa geri dönme ve yeni yoksulluğun ortaya çıkmayı önleme mekanizması inşasını güçlendirmeye devam ediyor. Bu da yolsullukla mücadelede elde edilen başarıların devamlılığını sağlayacak.” diye konuştu.

Xia Gengsheng, “yoksullukla mücadelede zafer kazanılmasından sonra, yoksulluğu azaltma başarılarının sağlamlaştırılmasının, kırsal kesimlerin yeniden canlandırılması arasında etkili bir bağlantı kurmak, yoksulluktan kurtulan kırsal kesimlerin kapsamlı bir şekilde yeniden canlandırılmasını teşvik etmek, ekonomik ve sosyal kalkınmayı, halkın yaşamını daha da iyileştirmek gerekiyor.” dedi.

吴丹