Yorum: Dünyaya geniş bir vizyonla bakılmalı

2020-11-23 21:00:46

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 17-22 Kasım’da 12. BRİCS Liderler Zirvesi, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü 27. Gayriresmi Liderler Toplantısı ve 15. G20 Zirvesi’ne katılarak, bir dizi önemli konuşma yaptı.

Xi’nin konuşmalarında ileri sürdüğü öneriler, çağın ana eğilimlerine uyduğu gibi, adalet ve doğruluğu savunmakta ve küresel görüş birliklerini yansıtmaktadır. Bu öneriler, büyük bir devletin liderinin, dünyanın son yüzyıl içinde eşi görülmemiş büyük bir değişimden geçtiği şu zamanlara yönelik derin algısını, ileri görüşlülüğünü ve insanlığın kader ortaklığı için  sorumluluk alma cesaretini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Xi’nin söz konusu toplantılardaki konuşmaları uluslararası toplumca övgüyle değerlendirildi.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak Çin, yeni kalkınma modelini oluşturmayı hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Xi Jinping, üç zirvede Çin’in yeni kalkınma modelini oluşturma nedenlerini, ne tür bir model oluşturacağını ve bu modelin dünya için ne anlam ifade ettiğini açıkladı. Xi, dünyaya Çin’in gelişme yolundan geri adım atmayacağı, ayrışma veya dışlama politikası gütmeyeceği mesajını verdi.

Çağımızın barış ve gelişme teması değişmedi. Çok taraflılık ve ekonomik küreselleşme eğilimi de geri alınamaz. Tüm ülkeler aynı gemide yol aldıklarını açıkça görüyor.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping adı geçen toplantılarda, ortak meydan okumalar ve tehditlere karşı çözüm planları ortaya koydu. Bu planlar, dünya halklarına güven ve umut aşılarken, küresel yönetişim için de önemli bir kılavuz niteliği taşıyor.    

刘文俊