Çin, 13. Beş Yıllık Plan döneminde yüksek kaliteli büyüme kaydetti

2020-11-04 20:01:58

1953'ten bu yana her beş yılda bir hazırlanan beş yıllık plan, Çin'in yönetişim sisteminin önemli bir özelliği olup, ülkenin ulusal stratejilerinin zamana ayak uydurmasını sağlamak için büyüme hedefleri belirleyen, ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarını tanımlamaktadır. 2016'dan 2019'a kadar olan süreci kapsayan 13. Beş Yıllık Plan sırasında Çin ekonomisi sağlam bir ilerleme kaydederek, gelişmiş altyapı, daha güçlü iç pazar ve yüksek inovasyon kapasitesi ile yüksek kaliteli bir büyüme dönemine geçti.
系统管理员