Yorum: Xinjiang'da kalkınma gerçeği, utanmaz yalanları boşa çıkarıyor

2020-10-20 21:30:30

Yorum: Xinjiang'da kalkınma gerçeği, utanmaz yalanları boşa çıkarıyor

Çin karşıtı güçlerinin desteklediği Avustralya Stratejik Politika Ensititüsü (ASPI) dahil kuruluşlar belli bir zamandır Xinjiang'la ilgili rapor yayınlayarak Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde sözde "büyük ölçekli zorunlu çalıştırma" durumu olduğu söylentisini yaymaktadır.

Bazı Batılı siyasetçiler de bu fırsattan istifade Xinjiang'daki insan hakları durumunu karalayarak Çin hükümetinin Xinjiang politikasına saldırmaktan geri durmadı.

Peki gerçekler nedir?

Xinjiang Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından bugün yayınlanan bir raporda, bölgedeki azınlık gruplara mensup vatandaşların istihdam durumuyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Saha ziyaretleri ve tez araştırmalarının sonuçlarına dayanan rapor, bölgedeki istihdam politikalarının etnik azınlık grupların kendi istekleri doğrultusunda istihdam edilmelerine saygı gösterdiğini ve onların çalışma hakkı ve kalkınma hakkı dahil temel insan haklarının güvence altına alındığını doğruladı.

Xinjiang'daki çalışma ve istihdam durumunu objektif ve kapsamlı bir şekilde anlamak amacıyla, raporun hazırlanmasına katılan uzman ekibi, Xinjiang içinde ve dışında birçok şehri ziyaret etti, 70'den fazla şirket, 800'den fazla şirket yöneticisi ve etnik azınlık vatandaşlarla derinlemesine görüşmeler yaptı. Uzman ekibi, 2016'dan beri yayınlanan 26 hükümet belgesi ve 2005'ten beri yayınlanan 48 ilgili akademik makaleyi inceledi. Bu teori ve pratik kombinasyonu, raporun kredibilitesini de artırıyor.

Bu raporun işaret ettiği gibi, gönüllülük, özerklik ve özgürlük, Xinjiang bölgesindeki etnik azınlıklar için istihdamın ayırt edici özellikleridir. Rapor, Xinjiang yerel yönetiminin Kaşgar ve Hotan'daki 4 köyde yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktarıyor ve köylülerin gönüllü olarak memleket dışında çalışmak konusundaki ortalama istekliliklerinin % 86,5'e kadar çıktığını ve gönüllü olarak işe gitme iradesinin çok güçlü olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz dönemde düşük kaliteli ve düşük gelirli serbest mesleğin düşük istikrarı nedeniyle, etnik azınlıkların genel olarak istihdam açısından hükümetten yardım almayı umduğu belirtilmelidir. Esasen Xinjiang'da her düzeyde kamu birimleri çok sayıda istihdam politikası yayınladı.

Aynı zamanda memleket dışına çıkıp çalışan etnik azınlık vatandaşların dini inanç özgürlüklerine saygı duyulmakta ve yasal hakları tam anlamıyla korunmaktadır. Rapor, bu konuda pek çok örnek verdi. Örneğin, bölgedeki etnik azınlıklar işe gittiklerinde, yerel yönetim personeli onları yerel camilerin sayısı ve yerleri hakkında bilgilendirecek ve normal ve yasal dini faaliyetlere müdahale etmeyecektir. Buna ek olarak, ilgili işletmeler, helal yemek ihtiyacı olan etnik azınlıklar için uzmanlaşmış yemek şefleri sağlamaktadır. Gerçekler, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO tarafından ileri sürülen "insana yakışır iş" girişiminin, Xinjiang'daki etnik azınlıkların istihdam uygulamalarına tamamen yansıdığını tam olarak kanıtlamaktadır.

İstatistiklere göre, 2013'ten 2019'un sonuna kadar Xinjiang'da yoksulluk oranı % 19,4'ten % 1,24'e düştü. 2020'nin sonuna kadar yoksulluğun tamamen ortadan kaldırılması bekleniyor. Çalışmak için dışarı çıkıldığında, etnik azınlıkların geliri önemli ölçüde arttı.

Xinjiang'ın insan hakları davasının gelişimi ve ilerlemesi genel olarak uluslararası toplum tarafından kabul edilmiştir. 5-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenenBM 75. Genel Kurulu 3. Komitesi genel tartışmasında 48 ülke, Xinjiang ile ilgili konularda ortak konuşmalar yaptı ve Çin'in bölgede insan haklarını koruma çabalarını ve başarılarını takdir etti.

Hiçbir bir söylenti ve iftira, Xinjiang'daki etnik azınlıkların saygın işler yapma ve daha iyi bir yaşam sürdürme konusundaki kararlılığını sarsamaz. Müreffeh ve istikrarlı bir Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, kesinlikle bu utanmaz söylentileri boşa çıkaracaktır.

系统管理员