Pozitif büyüme verileri Çin ekonomisinin sürekli toparlanmasını simgeliyor

2020-10-19 19:39:11

Pozitif büyüme verileri Çin ekonomisinin sürekli toparlanmasını simgeliyor

"Dünyanın birçok yeri hala yeni koronavirüs salgınıyla boğuşurken Çin salgın durumunu kontrol altına aldıktan sonra ekonomik toparlanmayı hızlı şekilde gerçekleştirebileceğini ispatladı."

Bu, Çin hükümetinin yılın 3. çeyreğine dair ekonomik verileri açıklamasının hemen ardından New York Times gazetesinin bugün yaptığı yorum.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 arttı. Bu rakam, yılın ilk 9 ayında yüzde 0,7 yükseldi. Çin ekonomisi pozitif büyümeye geçerken, ekonomik işleyiş istikrarlı şekilde sürdürülüyor.

Aynı dönemde tüketim mallarının perakende satış miktarı, sabit sermaye yatırımları, vatandaşların kullanılabilir geliri ve malların ithalatı ve ihracatı gibi endeksler de pozitif büyüdü. Bu pozitif endeksler, Çin'in salgını kontrol altına alma ve ekonomik toparlanma bakımından dünyanın önünde ilerlediğine işaret ediyor.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Çin'in istihdam ve halkın yaşamını güvence altına alma politikası etki yaratıyor. Çin hükümeti, salgını kontrol altına alırken, halkın sağlığını var güçle korurken, işletmelere ve zorluk çeken vatandaşlara yönelik yardımları artırdı, halkı en çok ilgilendiren istihdamı güvence altına aldı. Bu tedbirler, ekonomik toparlanmada büyük rol oynadı.

Çin'de adım adım iyileşen ekonomik veriler, tekrar tekrar şunu doğruladı; salgının meydana gelmesinden sonra Çin hükümetinin hayata ve salgınla mücadeleye öncelik vermesi, ardından yeniden işbaşı sağlama politikası çok etkili oldu.

Gelecek dönemde talep ve üretim bakımından veya piyasanın gösterdiği güven ve canlılık bakımından, Çin ekonomisinin geçen 9 aydaki toparlanma eğilimi korunacaktır.

Dünyanın 2. büyük ekonomisi olarak Çin ekonomisinin iyiye gitmesi, dünya ekonomisinin toparlanmasında aktif etki yaratacaktır. Uluslararası Para Fonu'nun en son yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Çin ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 1,9'a kadar revize edildi. Çin'in bu yıl pozitif büyüyen tek esas ekonomi olması bekleniyor. IMF, Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 8,2 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Genel olarak Çin ekonomisinin iyiye gitme eğilimi değişmedi. Bunun yanı sıra, dünyadaki salgın durumu hala ciddiyetini koruyor, uluslararası ortamdaki belirsizlik ve istikrarsızlık artıyor, ülke içindeki etkili talep yetersiz, toparlanma dengeli değil, ekonominin istikrarlı toparlanmasının temeli sağlamlaştırılmalıdır.

Gelecek aşamada, Çin, salgını kontrol etme çalışmasını gevşetmemek şartıyla reform ve dışa açılmayı derinleştirecek, ekonominin kaliteli büyümesini sağlayacak, yılın ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye çalışacak, dünya ekonomisine katkıda bulunacaktır.

系统管理员